เหนื่อยนักพักตรงนี้คนดี
ตรงที่มีเราสองมีรักประครอง
ทุกวันทุกคืนไม่เศร้าหมอง
รักครองสองเราให้ชื่นบานเอยเหนื่อย - เอ็ม สุรศักดิ์


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/82540003/29c4ee20[/4SHARED]
เหนื่อย - เอ็ม สุรศักดิ์