โลกเราเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่เว้นแม้แต่เซลลร่างกายของมนุษย์ที่กลายรูปร่างไป..เฮ้อ !!!!!

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=AfWBrwmwgcs

หลายๆอย่างในโลกเปลี่ยนไปแม้แต่อากาศ,ฤดูทั่วโลกก็เปลี่ยนไปเช่นกัน,กระทั้งจิตใจของคน