ปรัชญาความเชื่อเรื่อง เหตุและผล
1.มะเดื่อไม่มีเหตุผลพอที่จะบอกว่าต้นของมันคือต้นมะพร้าว(เฒ่ายาว)
2.เหตุผลของคนฉลาดแกมโกงเหมือนเหตุผลของคนตาบอด(เฒ่ายาว)
3.คนมักได้ยอมรับเหตุผลของคนฉ้อฉลแม้เพียงนิดหน่อยได้(เฒ่ายาว)
4.คนชั่วมักเชื่อในคำโกหกของตนเพื่อเป็นเหตุผลต่อสู้กับความจริง(เฒ่ายาว)
5.คนที่บอกว่าตนเองมีเหตุผลมาก ที่จริงแล้วอาจจะไม่มีเหตุผล(เฒ่ายาว)
6.คนที่เชื่อมั่นในเหตุผลของตนสูง เหตุผลของคนอื่นก็เป็นเพียงคำแก้ตัว(เฒ่ายาว)
7.เหตุผลของคนโกหกก็คือคำแก้ตัวธรรมดา ๆ นี่เอง(เฒ่ายาว)
8.เมื่อปลงใจที่จะเชื่อแล้วเหตุผลย่อมใช้ไม่ได้(เฒ่ายาว)
9.เหตุผลหายากนักในรักของหนุ่มสาว(เฒ่ายาว)