แปลกมากตามประสาคนไทยที่จะอะไรก็ตาม.ซึ่งนานๆครั้งจะได้เห็นสักครั้งหนึ่ง...ขอให้สนุกกับการดูของผิดปกติครับ


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=32xO3M9jxE8

ขอบคุณพื้นที่บอร์ดบ้านมหาและมุกดาหารดอดคอมเจ้าของคลิปนี้ครับ

หมาแปลก5ขา2จิ๋มหมาแปลก5ขา2จิ๋มหมาแปลก5ขา2จิ๋มหมาแปลก5ขา2จิ๋ม