กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: พูดภาษาไทยอย่างไรให้ชัดเจน

Blogger
 1. #1
  ท่องเวบ สัญลักษณ์ของ pui.lab
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  ที่อยู่
  โสดไม่มีใครเอา หรือว่าเราไม่เอาใคร
  กระทู้
  8,949
  บล็อก
  9

  พูดภาษาไทยอย่างไรให้ชัดเจน


  พูดภาษาไทยอย่างไรให้ชัดเจน


  ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีภาษาไทย
  เป็นภาษาประจำชาติมาแต่โบราณกาล จึงกล่าว
  ได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่สำคัญของชาติ
  และควรได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมให้ยั่งยืน
  ตลอดไป แต่เนื่องจากในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร
  ที่เน้นความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว รวมทั้งการรับเอา
  วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา ทำให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีการใช้
  ภาษาไทยในทางที่ผิด เช่น การพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ
  การพูดภาษาไทยที่ผิดเพี้ยน ไม่ชัด ทำให้ภาษาไทยที่นับได้ว่า
  เป็นเอกลักษณ์ของชาติมีความเสื่อมถอยและหมดคุณค่าลง
  ดังนั้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  และออกเสียงได้อย่างชัดเจน ศูนย์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม
  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
  จึงขอเสนอวิธีฝึกฝนการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะตัวอักษร ร ล
  ที่ในปัจจุบันมีการออกเสียงกันแบบผิดเพี้ยนอย่างมากดังนี้

  ๑. ทดสอบข้อบกพร่อง ผู้ที่รักความก้าวหน้ามักจะมี
  การพิจารณาตนเองอยู่เสมอว่ามีข้อบกพร่องใดบ้าง เมื่อพบแล้ว
  จะแก้ไขทันที ในด้านการออกเสียง ร ล และควบกล้ำนั้น
  อาจทดสอบด้วยการบันทึกเสียง การพูด หรือการอ่านของตนเองไว้
  แล้วลองพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องมากน้อยเพียงใด เมื่อทราบแล้ว
  ก็ควรแก้ไข โดยฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้องเป็นประจำจนออกเสียง
  ได้ชัดเจนดี

  ๒. ลองแก้ปัญหา เมื่อพบว่ามีข้อบกพร่องในการ
  ออกเสียง ร ล และควบกล้ำ ควรลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง
  โดยการรัวลิ้น แล้วเปล่งเสียง ร ล เช่น รัก-ลัก รอด-ลอด รับ-ลับ
  รุก-ลุก ราว-ลาว รง-ลง ริ-ลิ รม-ลม ราง-ลาง รวง-ลวง รูป-ลูบ
  แร้ว-แล้ว หรืออาจนำคำประพันธ์ที่มี ร ล เยอะ ๆ มาฝึกอ่าน

  ๓. ศรัทธาจะแก้ไข การที่จะแก้ไขการออกเสียงตัว
  ร ล และควบกล้ำนั้นจะต้องมีศรัทธา มีความภาคภูมิใจในภาษาไทย
  อันเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา เพราะชาติไทย
  เป็นชาติที่มีภาษาเป็นของตนเองสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน
  ควรที่เด็กและเยาวชนไทยจะได้อนุรักษ์ สืบสานให้ดำรงอยู่ต่อไป
  ความภาคภูมิใจนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความพิถีพิถัน
  ในการออกเสียง ถ้าพูดไม่ชัดก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความ
  พยายามที่จะฝึกฝนออกเสียงให้ถูกต้อง

  ๔. ใช้แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้
  ออกเสียงได้ชัดเจน ถูกต้อง จึงควรสร้างแบบฝึกหัดไว้เป็นประจำ
  ยิ่งฝึกมากก็จะช่วยให้ออกเสียงได้ดี ชัดเจนขึ้น เช่น
  การออกเสียงตัว ร อาทิ รุ่งเรือง รวดเร็ว รีบร้อน
  เรรวน ร้าวราน เรไร ร้อนแรง
  การออกเสียงตัว ล อาทิ ลาภลอย ลิงโลด ละเลย
  ลอยลำ ลบเลือน
  การออกเสียง ร สลับ ล อาทิ ลมแรง ลอดรั้ว รู้ลึก
  ลงแรง ลงรอย
  การออกเสียง ร ควบ กรุ้มกริ่ม กริ่งเกรง กริ้วโกรธ
  กรอกแกรก โกรกกราก
  การออกเสียงตัว ล ควบ กลับกลาย เกลี้ยงเกลา
  กล่อมเกลี้ยง กล่อมเกลา กลิ้งเกลือก
  การออกเสียงควบ ร สลับ ควบ ล เกรงกลัว
  แปรเปลี่ยน ปลื้มเปรม ปลอดโปร่ง ปลากราย

  ๕. ระลึกถึงความหมาย ในการออกเสียงคำใด
  คำหนึ่งนั้น จะต้องระลึกถึงความหมายควบคู่ไปด้วย เพราะจะทำให้
  เกิดความระมัดระวังอยู่เสมอ ถ้าเราออกเสียงผิดก็จะทำให้
  ความหมายเปลี่ยนไป เช่น โรง ถ้าออกเสียงผิดก็จะกลายเป็นคำว่า
  โลงศพ ไม่ใช่โรงเรียนหรือโรงแรม ปลอดโปร่งก็จะกลายเป็น
  ปอดโป่ง ซึ่งความหมายก็จะผิดเพี้ยนไปอย่างมาก

  ๖. ฝึกการบรรยาย ฝึกออกเสียง ถ้าจะพูดหรืออ่าน
  ออกเสียงให้คล่อง ถูกต้อง และชัดเจน จะต้องฝึกออกเสียงอยู่เสมอ
  เพราะเป็นทักษะ แต่ถ้ามีโอกาสออกเสียงบ่อยจะช่วยให้ชัดเจน
  ดีขึ้น ดังนั้นจึงต้องหาโอกาสที่จะพูดและบรรยายให้บ่อย ๆ
  และทุกครั้งที่บรรยายก็ควรออกเสียงด้วยความระมัดระวัง นอกจาก
  การบรรยายแล้วอาจฝึกออกเสียงจากประโยคสั้น ๆ ด้วยก็ได้
  เช่น เรไรลูกสาวพ่อเริงแม่เรียมเธอมีหน้าเริงรื่นตลอดเวลา
  กล้าเป็นคนกล้าแกร่งสมชื่อ แต่วันหนึ่งเขากลับกลายเป็นคนขี้กลัว
  พลอยพลอดพร่ำรำพันถึงความรักของเธอที่มีต่อเกริกเกรียงไกร

  ๗. ให้คนใกล้เคียงช่วยประเมิน การประเมิน
  ความสามารถในการออกเสียงด้วยตนเองเป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ถ้า
  จะให้ดีควรให้คนที่อยู่ใกล้เคียงช่วยประเมินและติชม เช่น พ่อแม่
  พี่น้อง หรือเพื่อน ว่าการพูดหรือการอ่านออกเสียง ร ล หรือคำ
  ควบกล้ำเป็นอย่างไรบ้าง เราออกเสียงได้ถูกต้อง ชัดเจนหรือไม่
  ถ้าพบข้อบกพร่องก็ควรแก้ไขให้ดีขึ้น

  ๘. การใช้เพลงในการฝึกฝน เพลงสามารถใช้ได้
  ในทุกโอกาส เพราะการร้องเพลงทำให้เกิดความสุขสนุกสนาน
  การใช้เพลงฝึกตัว ร ล และคำควบกล้ำเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมาก
  เราอาจใช้เพลงไทยเดิมหรือเพลงสากลในการฝึกก็ได้ และเวลาร้อง
  ก็ควรตั้งใจออกเสียงให้ชัดเจน เพื่อฝึกฝนการออกเสียงตัว ร ล

  ๙. การแสดงละครสั้น ๆ อาจใช้เป็นวิธีการที่ช่วยฝึก
  การออกเสียงตัว ร ล และคำควบกล้ำได้เป็นอย่างดี เช่น ชื่อ
  ตัวละคร บทสนทนาควรเป็นตัว ร ล และคำควบกล้ำ เพื่อจะได้
  แสดงไปด้วยและฝึกออกเสียงด้วย ทำให้เกิดความสนุกสนานได้

  ๑๐. ใช้อุปกรณ์ประกอบ เราอาจใช้เครื่องมือช่วย
  ในการฝึกออกเสียงตัว ร ล และคำควบกล้ำในเบื้องต้นได้ เช่น
  ใช้เครื่องบันทึกเสียง เพราะพกพาได้ง่ายและสะดวก แต่ถ้าเป็น
  ที่โรงเรียนที่มีห้องปฏิบัติการทางภาษา ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
  เพราะในห้องปฏิบัติการนั้นจะมีแบบฝึกหัด ร ล และคำควบกล้ำ
  เป็นจำนวนมาก นักเรียนจะสามารถฝึกได้โดยไม่เบื่อ และหากมี
  การแสดงละครสั้น ๆ อาจมีการบันทึกภาพไว้ชมเพื่อประเมินผล
  การพูดของตนเอง

  ๑๑. การฝึกอ่าน การฝึกอ่านออกเสียงจะช่วยให้
  การฝึกออกเสียงตัว ร ล และคำควบกล้ำดำเนินไปด้วยดี และ
  มีประสิทธิภาพ อาจฝึกการอ่านบทร้อยกรองหรือร้อยแก้วก็ได้
  เพราะการฝึกอ่านบ่อย ๆ จะช่วยให้การออกเสียงตัว ร ล และ
  คำควบกล้ำมีความชัดเจน ถูกต้อง

  ๑๒. ทำการทดสอบตนเอง ปกติเมื่อเราทำการฝึกฝน
  ในเรื่องใด ย่อมอยากที่จะทราบว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด
  มีพัฒนาการเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ดังนั้นเมื่อเราทำการฝึกฝนแล้ว
  ควรที่จะมีการทดสอบตัวเอง เพื่อประเมินตนเองว่าอ่านออกเสียง
  ตัว ร ล และคำควบกล้ำได้ดี ชัดเจนหรือไม่ ถ้าดีขึ้นก็ฝึก
  ต่อไปจนคล่องแคล่ว แต่ถ้ายังออกเสียงไม่ชัดเจน ก็ควรปรับปรุง
  การออกเสียงของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ทั้งหมดนี้เป็นข้อแนะนำอย่างง่าย ๆ ที่สามารถฝึกฝน
  และปฏิบัติได้เอง เพื่อให้สามารถพูด อ่าน และออกเสียงภาษาไทย
  ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเนื่องในวันภาษาไทย
  แห่งชาติปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
  เอกชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย
  เพื่อเป็นการสนองต่อพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ
  พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนพระราชหฤทัยและห่วงใยในภาษาไทย
  และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่คนไทยทั้งชาติได้เห็นคุณค่าของ
  ภาษาไทย พร้อมทั้งอนุรักษ์ภาษาไทยให้มีความถูกต้อง
  งดงาม ในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษา
  เพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติของเราต่อไป  ที่มา กระทรวงวัฒนธรรมไทย

 2. #2
  Banned

  วันที่สมัคร
  Oct 2010
  กระทู้
  757
  บล็อก
  4
  เป็นคนไทยพูดไทยควรให้ชัด
  ขอให้หัดฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง
  เสียงควบกล้ำควรเปล่งอย่างตริตรอง
  แล้วก็ลองพูดให้ชัดหัดทุกวัน

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •