รองเท้าชาร์จแบตมือถือ

เทคโนโลยี่ใหม่

วิศวกรไฟฟ้าคิดวิธีเก็บและแปลงพลังงานจากการเคลื่อนไหวตัวของมนุษย์ เช่น การเดิน ให้เป็นพลังไฟฟ้าพอสำหรับใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ โดยจัดทำอุปกรณ์ที่ฝังไว้ในรองเท้า เพื่อเก็บพลังงานที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของมนุษย์ และแปลงเป็นพลังไฟฟ้าที่ใช้ได้

อาจารย์ Tom Krupenkin วิศวกรไฟฟ้าและเพื่อนร่วมงานที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน อยากจะลดการพึ่งพาอาศัยแบตเตอรี่ที่ราคาแพงและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เลยหันมาหาประโยชน์จากพลังงานมนุษย์

อาจารย์ Tom บอกว่า นักวิ่งคนเดียวสามารถผลิตพลังงานที่จะแปลงเป็นพลังไฟฟ้าได้สูงถึงหนึ่ง กิโลวัตต์

นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่า ถ้าเราสามารถนำเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของพลังงานนั้นมาปรับใช้เป็นพลังไฟฟ้า ก็เหลิอพอสำหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ ซึ่งใช้กำลังไฟฟ้าเพียง 2 วัตต์เท่านั้น

อาจารย์ Tom และเพื่อนร่วมงานจัดทำอุปกรณ์ที่ฝังไว้ในรองเท้า เพื่อเก็บพลังงานที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของมนุษย์ และแปลงเป็นพลังไฟฟ้าที่ใช้ได้ ขนาดของอุปกรณ์นี้ใหญ่พอๆ กับบัตรเครดิต

อุปกรณ์ ที่ว่านี้ประกอบด้วยเครื่องจัดเก็บพลังงาน หรือ Energy Harvester ซึ่งเป็นช่องเล็กๆ 2 ช่อง บรรจุไว้ด้วยเม็ดของเหลวเล็กๆ หลายพันเม็ด ซึ่งเคลื่อนไหวไปมาเมื่อผู้สวมรองเท้าออกเดิน

อาจารย์ Tom บอกว่า เม็ดของเหลวนี้เคลื่อนไหวอยู่ในท่อพลาสติคที่มี Electrode ฝังอยู่ และแปลงพลังงานที่ได้มาให้เป็นกระแสไฟฟ้า จัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่เล็กๆ ที่ชาร์จไฟได้ เหมือนที่ใช้อยู่ในโทรศัพท์มือถือทั่วไป

ในรองเท้ายัง มีเครื่องส่งแซลยูล่าร์ หรือ Cellular Transmitter ซึ่งใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth เครื่องส่งนี้จะส่งสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือไปยังเสารับสัญญาณต่อไป

อาจารย์ Tom บอกว่า ระบบนี้ช่วยให้โทรศัพท์ มือถือใช้พลังงานน้อยลงมาก หลายสิบเท่าของที่เคยใช้ ส่วนเครื่องเก็บ พลังงานมีพลังไฟฟ้าให้ใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องชาร์จไฟ นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่า ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเมื่อผู้สวมรองเท้าเริ่มออกเดิน เครื่องเก็บพลังงาน ซึ่งจะมีไฟฟ้าให้ใช้ได้ราวๆ 2 วัตต์ จะเริ่มผลิตพลังไฟฟ้าให้ใช้ได้เพียงพอในทันที

วิศวกรไฟฟ้าผู้นี้บอก ส่งท้ายว่า ระบบนี้ ช่วยไม่ให้เราต้องพึ่งแบตเตอรี่มากเหมือนแต่ก่อน เป็นระบบที่เชื่อถือได้ และใช้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์แบบ Laptop และขอให้อดใจรอกันสักสองปีก่อนจะมีระบบนี้วางขายให้ซื้อหามาใช้กันได้
ขอบคุณบอร์ดบ้านมหาดอดคอมและmcot.net