ข้อความของคุณยาย Nuzing เขียนไว้ที่เวบ facebook

สิ้นแล้วร่มโพธิ์แก้วโพธิ์ทองของลูก..สุดท้ายคุณพ่อก็จากลูกไปไม่มีวันกลับ
หลับให้สบายนะพ่อนะไม่ต้องห่วงพวกเรา..ขอให้ลูกได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อ
ทุกชาติๆนะคะ ใดใดในโลกล้วนอนิจจัง...เกิดขึ้น..ตั้งอยู่..ดับไป
ขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อ....จงไปสู่สุคติ..ในสัมปรายภพ..ด้วยเทอญขอแสดงความเสียใจกับการจากไปบิดาของคุณยาย Nuzing

ทางทีมงานบ้านมหา.คอม ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
กับการจากไปไม่มีวันกลับบิดาของคุณยาย nuzing
ขอให้บิดาของคุณยายจงไปสู่สุขคติด้วยเทอญ.

ด้วยความอาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง