ปรัชญาชีวิต(เฒ่ายาวรวบรวม)
1. แม้คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด ก็ต้องเตรียมใจกับสิ่งที่เลวที่สุด
2. ทำปัจจุบันให้สดใส อนาคตก็จะสดใส
3. ถ้าอยากรู้นิสัยใครก็ลองมอบอำนาจให้เขาดู
4. นกติดแร้วเพราะเท้า คนจะเศร้าเพราะลิ้น
5. ที่ใดมีเข็มขายอย่ากลัวว่าด้ายจะไม่มี(พม่า)
6. เรือใหญ่ย่อมโดนคลื่นใหญ่เป็นธรรมดา
7. เมื่อไม่มีเมฆฝนไฉนคนจะเห็นสีรุ้ง
8. พอใจง่ายได้สุข หวังมาก จะยาก จะทุกข์
9. ค่าของคนเรา อยู่ที่คนอื่นเขาจะตีราคา