ตรวจสอบ เส้นทางหลวงที่น้ำท่วม
ตำรวจทางหลวง เปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางหลวง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ทราบสถานการณ์เร่งด่วนเส้นทางหลวงหมายเลข 1-3 ที่ถูกน้ำท่วม ดังนี้

เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.ทางหลวงหมายเลข 32(เอเชีย)ขาออก กม.ที่ 21-23 หน้าตลาดกลางการเกษตร ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำสูง 20-30 ซม.ระยะทางประมาณ 1 กม. รถผ่านได้ทางช่องทางขวา 1 ช่องทาง ๒.ทางหลวงหมายเลข 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน)ขาเข้า กม.36-39 ต.บ้านลี่ ,ต.บ้านแจ้ง อ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำสูง 30-60 ซม.ระยะทางประมาณ 3 กม.เปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทาง

เขตจังหวัดสระบุรี
1.ทางหลวงหมายเลข 2(มิตรภาพ)ขาเข้า กม.ที่ 14-15 เขต ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จว.สระบุรี ระดับน้ำสูง 1 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ตร.ทางหลวงหมายเลขร่วมกับแขวงการทางปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทาง

เขตจังหวัดลพบุรี
1.ทางหลวงหมายเลข 205 (โคกสำโรง-ชัยภูมิ)กม 229-240 เขต อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ระดับน้ำ 30-40 ซม. รถเล็กผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข21(พุแค-เพชรบูรณ์)กม.52-72 เป็นเส้นทางเลี่ยง 2.ทางหลวงหมายเลข 311(ทางเลี่ยงเมือง)กม. 8-17 เขต ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี ระดับน้ำ 40 ซม.รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข32(เอเชีย)แทน และเส้นทางหลวงหมายเลข 311(ลพบุรี-สิงห์บุรี)กม.157-170 เขต ต.บางตาย่อง อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี ระดับน้ำ 20-30 ซม.รถเล็กผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข32(เอเชีย)แทน

เขตจังหวัดนครสวรรค์
1.ทางหลวงหมายเลข 122(ทางเลี่ยงเมืองด้านตะวันตก)กม.0-3 เขต ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ ระดับน้ำ 40-50 ซม.รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทางเทศบาลผ่านตัวเมืองนครสวรรค์
2..ทางหลวงหมายเลข 225(ปากน้ำโพ-นครสวรรค์)กม.2-24 เขต ต.นครสวรรค์ออก อ.ชุมแสง ระดับน้ำ 40-50 ซม.รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ใช้ ทางหลวงหมายเลข 3004(ท่าตะโก-นครสวรรค์)แทน
3.ทางหลวงหมายเลข 333 อ.พยุหะคีรี -อุทัยธานี)กม.2-12 เขต ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี,ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี ระดับน้ำ 40-50 ซม.รถทุกชนิดผ่านไม่ได้
4.ทางหลวงหมายเลข 117(นครสวรรค์-พิจิตร)กม. 7-19 เขต ต.บางม่วง ,ต.หนองเต่า อ.เมืองนครสวรรค์ ระดับน้ำ 40-50 ซม.รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1182 (นครสวรรค์-เก้าเลี้ยว)แทน

เขตจังหวัดสิงห์บุรี
1.ทางหลวงหมายเลข1(พหลโยธิน)กม.290-293 เขต ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท,อ.มโนรมย์ ระดับน้ำ 60-70 ซม.รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ใช้ ทางหลวงหมายเลข 32(เอเชีย) เข้าที่ กม. 151 สามแยกท่าน้ำอ้อยแทน 2..ทางหลวงหมายเลข11(ตากฟ้า-พิษณุโลก)กม. 4-5 เขต ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี คอสะพานขาด รถสามารถผ่านได้ เนื่องจากใช้สะพานเหล็กชั่วคราว(สะพานแบริ่ง)
3.ทางหลวงหมายเลข311(ลพบุรี-สิงห์บุรี)กม. 0-32 เขต อ.เมือง,อ.อินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี และ อ.สรรพยา จว.ชัยนาท ระดับน้ำ 25 ซม.รถเล็กผ่านไม่สะดวกใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 32(เอเชีย)แทน
4.ทางหลวงหมายเลข309(อยุธยา-ชัยนาท)กม.79-82 เขต ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จว.สิงห์บุรี ระดับน้ำ30-40 ซม.รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 32(เอเชีย)แทน

เขตจังหวัดเพชรบูรณ์,พิจิตร
1..ทางหลวงหมายเลข111 (อ.สากเหล็ก-พิจิตร)กม.15 เขต อ.เมืองพิจิตร ระดับน้ำ 60-70 ซม.รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ใช้ทางเลี่ยงเมืองแทน
2.ทางหลวงหมายเลข 113(อ.ตะพานหิน-อ.เขาทราย)กม. 0-5 และ กม.13-22(ตะพานหิน-พิจิตร) ระดับน้ำ 60-70 ซม.รถทุกชนิดผ่านไม่ได้

เขตจังหวัดเชียงใหม่
1.ทางหลวงหมายเลข108(เชียงใหม่-อ.ฮอด)กม. 87-88 และช่วง อ.ฮอด-แม่สะเรียง กม 4-9 เขต ต.หางดง อ.ฮอด จว.เชียงใหม่ ระดับน้ำสูง 1.50 เมตร รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข๑๑ (เชียงใหม่-ลำพูน)แทน
2..ทางหลวงหมายเลข1103(อ.ฮอด-อ.ดอยเต่า)กม.2-3 เขต อ.หางดง จว.เชียงใหม่ ระดับน้ำ 80 ซม.รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ใช้ทางเลี่ยงเมือง และ ทางหลวงหมายเลข11 แทน

เขตจังหวัดชัยภูมิ
1.ทางหลวงหมายเลข201(สีคิ้ว-ชัยภูมิ)กม.451-452 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จว.ชัยภูมิ ระดับน้ำ ลดเป็นปกติ

บริการสอบถามเส้นทางทางโทร. 1193 ตลอด 24 ชม.ที่มา http://www.mthai.com/