ไกรทองอาสาปราบชาละวัน - รุ่งฟ้า กุลาชัย

ไกรทองอาสาปราบชาละวัน - รุ่งฟ้า กุลาชัย

[flash]http://www.huaydethuaydunk.com/uppic/files/740f528a83abe9f0.swf[/flash]