กำลังแสดงผล 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9

หัวข้อ: เขมรป่าดง ทุ่งกุลาร้องไห้ และเจ้าพ่อศรีนครเตา ตอนที่ 1

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063
  บล็อก
  197

  เขมรป่าดง ทุ่งกุลาร้องไห้ และเจ้าพ่อศรีนครเตา ตอนที่ 1  +++++++++++++++++++++++++++++

  เขมรป่าดง ทุ่งกุลาร้องไห้ และเจ้าพ่อศรีนครเตา ตอนที่ 1

  +++++++++++++++++++++++++++++  เขมรป่าดง ทุ่งกุลาร้องไห้ และเจ้าพ่อศรีนครเตา ตอนที่ 1
  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=oKUYiucWI5k  พ่อใหญ่แห่งทุ่งกุลา "เจ้าพ่อศรีนครเตา"


  คำว่า เขมรป่าดงปรากฏในเอกสารทางราชการของราชสำนักสยามที่ใช้เรียกบริเวณทางตอนใต้ของที่ราบสูงโคราชซึ่งมีขอบเขตติดกับเขมรต่ำ โดยมีขอบของเทือกเขาพนมดงเร็ก เป็นจุดแบ่ง มี  เมืองพุทไธรสง
  เมืองสุรินทร์
  เมืองสังขะ
  เมืองพิมาย


  และเรียกผู้คนที่เป็นชาวกูยหรือชาวเขมรที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้อย่างรวมๆ ว่า เขมรป่าดง

  คนในกลุ่มนี้มีชื่อเสียงในเรื่องวิชาหมอช้าง ที่สามารถจับช้างป่าส่งเป็นส่วยให้กับเมืองหลวงได้ ซึ่งเจ้าเมืองกูย ทั้ง ๖ คนที่มีความสามารถในการจับช้างป่าก็ได้รับพระราชทานนามบ้านและราชทินนามจากราชสำนักที่กรุงเทพฯ จนกลายเป็นบ้านเมืองต่างๆ ในเขตเขมรป่าดงนี้หลายแห่ง  ทุ่งกุลาร้องไห้


  บริเวณเขตติดต่อกับเขตเขมรป่าดงทางเหนือฝั่งลำน้ำมูลคือทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นบริเวณทุ่งราบแอ่งกระทะขนาดใหญ่ ฤดูแล้งผืนดินแห้งแล้งเป็นดินเค็ม


  ส่วนฤดูน้ำหลากน้ำท่วมเนื้อที่มีประมาณ 2.1 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษและยโสธร


  มีลำน้ำไหลผ่านทุ่งกุลา 5 สาย คือ ลำน้ำมูล ลำน้ำเสียวน้อย ลำน้ำเสียวใหญ่ ลำน้ำพลับพลา และลำน้ำเตา


  คนทั่วไปรู้จักทุ่งกุลาในภาพพจน์ ท้องทุ่งแห้ง ความแห้งแล้งทุรกันดาร ผู้คนทุกข์ยาก ด้อยพัฒนา

  แม้ทุ่งกุลาร้องไห้จะมีความแห้งแล้งกันดาร แต่ในด้านโบราณคดีกลับพบว่า มี

  1) ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณอายุเก่าแก่ราว 2500 ปีมาแล้วมากมาย
  2) แหล่งผลิตเกลือ
  3) แหล่งถลุงเหล็ก
  4) ร่องรอยของการจัดการน้ำ โดยขุดคูน้ำล้อมรอบชุมชนขนาดกว้างใหญ่กว่าพื้นที่อื่นๆ


  ซึ่งแสดงถึงการที่แม้ภูมิประเทศจะถูกมองว่าไม่อุดมสมบูรณ์เช่นท้องถิ่นอื่นๆ แต่ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในท้องทุ่งเช่นนี้มีการปรับตัวมานานนับพันปีแล้ว


  ในการตัดสินว่าพื้นที่ใดอุดมสมบูรณ์หรือไม่นั้น
  เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้มุมมองของมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมและการปรับตัวของผู้คนในอดีตได้ต่างหาก  เขมรป่าดง ทุ่งกุลาร้องไห้ และเจ้าพ่อศรีนครเตา ตอนที่ 1


  ศรีนครเตาท้าวเธอ

  ถ่ายเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
  ณ สวนศรีนครเตาท้าวเธอ พ.ศ. ๒๕๓๐ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  เจ้าพ่อศรีนครเตา ศรัทธาแห่งคนทุ่งกุลาฯ


  ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
  มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร กุย(ส่วย) และ เยอ กระจายตัวอยู่ตามลุ่มน้ำทั้ง 5 สาย


  1) กลุ่มลาวตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ราบลำเสียวน้อย/ลำเสียวใหญ่และลำน้ำเตา
  2) กลุ่มกุยและเยออยู่ที่ราบลุ่มน้ำมูล
  3) กลุ่มเขมรกระจายตัวอยู่ที่ราบลำพลับพลา  แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าแยกกันอยู่อย่างเด็ดขาดชัดเจน กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีการผสานกลมกลืน พึ่งพาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในทุ่งกุลาร้องไห้ร่วมกัน


  คือบรรพบุรุษท้องถิ่นที่มีตำนาน เรื่องเล่า และอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆสืบกันมาตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารที่เมืองหลวงและเรื่องเล่าต่างๆของท้องถิ่น  พระศรีนครเตาท้าวเธอเจ้าเมืองปกครองเมืองรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


  โดยกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์กูยหรือกุยที่รับอาสาจับช้างเผือกในเขตที่เรียกว่าเขมรป่าดงในพื้นที่ฝั่งใต้ของลำน้ำมูล โดยครั้งหนึ่งผู้นำท้องถิ่นได้เข้าร่วมในการคล้องช้างเผือกกลุ่มหนึ่งจึงได้รับพระราชทานตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองของบ้านเมืองแถบนี้ และหนึ่งในนั้นคือ เซียงสี ได้เป็นพระศรีนครเตาท้าวเธอเจ้าเมืองปกครอง เมืองรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

  แม้พระศรีนครเตาจะล่วงลับไปนานแล้ว แต่ความเป็นผู้นำท้องถิ่นยังคงปรากฏอยู่ในรูปแบบความเชื่อและสร้างสัญลักษณ์แทนความนับถือเป็น ศาลเจ้าพ่อศรีนครเตาไว้ประจำชุมชนขนาดใหญ่หลายแห่งในท้องถิ่นทุ่งกุลา เช่น

  - บ้านเมืองเตา ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม,
  - บ้านเมืองเสือ ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
  - บ้านหนองบัวเจ้าป่า เทศบาลอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์
  - บ้านไพขลา ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์


  นอกจากนี้ เรื่องราวของเจ้าพ่อศรีนครเตายังปรากฏในรูปแบบเรื่องเล่าตำนานต่างๆ มีความศักดิ์สิทธิ์ผ่านพิธีกรรมและและความเชื่อในชีวิตประจำวัน ตลอดจนมีกลอนลำต่างๆที่ผู้แต่งเล่าเรื่องสืบทอดมาโดยตลอด
  จบตอนที่ 1
  ++++++++++++++++++++++++++++


  ขอบคุณ
  มูลนิธิ เล็ก –ประไพ วิริยะพันธุ์ 2. #2
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ บ่าวธนา
  วันที่สมัคร
  Apr 2010
  กระทู้
  323
  ขอบคุณครับ สำหรับปวัติศาตร์ดีๆครับ ผมมักอ่านครับใด้รู้เรื่องในอดีตของคนสมัยก่อน

 3. #3
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63
  ครับน่าติดตามมากเพราะเป็นเรื่องที่ได้รับย่อเรื่องราวให้กระ
  ชับมาแล้วอ่านก้ง่ายแถมได้รู้อะไรดีๆอีกขอบคุณครับ

 4. #4
  ฝ่ายเทคนิค และถ่ายทอดสด สัญลักษณ์ของ อาวอ้วนเมืองยศ
  วันที่สมัคร
  Apr 2010
  ที่อยู่
  เมืองบั้งไฟ
  กระทู้
  1,512
  อืมๆ ผ่านทุกวันเลย บ้านเมืองเตา เมืองเสือ ต้องไปถามไถ่ความเป็นมาเบิ่งแล้วครับ

 5. #5
  ขอบคุณครับ สำหรับประวัติศาสตร์เผ่าพันธ์ของคนอิสาน ซึ่งมีมายาวนานแล้วครับ
  ศึกษาติดตามครับ

 6. #6
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ spartan
  วันที่สมัคร
  Sep 2008
  กระทู้
  53
  บรรพบุรุษสร้างบ้านเมืองไม่ใช่ปีสองปีลูกหลานอย่าทำลาย

 7. #7
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ kamatep
  วันที่สมัคร
  May 2009
  กระทู้
  116
  ขอบคุณหลายๆที่นำมาไห่อ่านเขียนเฮียนฮู้ครับคุณคู

 8. #8
  ศิลปิน นักเขียน สัญลักษณ์ของ maanoy
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  กระทู้
  2,271
  นี่คือเหรียญที่ระลึกวัดใต้บูรพาราม อ.รัตนบุรี ปี2514 ด้านหลัง เป็นศรีนครเตาท้าวเธอ เจ้าเมืองรัตนบุรี เหรียญรุ่นนี้ หลวงปู่ดุลย์ปลุกเสก เพราะว่าครั้งหนึ่งหลวงปู่ได้จำพรรษาและพัฒนาวัดใต้บูรพาราม[

 9. #9
  ศิลปิน นักเขียน สัญลักษณ์ของ maanoy
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  กระทู้
  2,271
  บรรยายด้วยภาพ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •