ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Dgc1ws6SCJM


คมธรรมประจำวัน บรรยายโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) นำเสนอเรื่องราว ขั้นเทพ แท้ที่จริงสำนวนขั้นเทพนี้ มีที่มาจากเทพเจ้ากวนอู ซึ่งแต่กวนเป็นคนธรรมดา แต่ตายไปแล้วกลายเป็นเทพ ถ้าอยากเป็นเทพเหมือนกวนอู มีวิธีแนะนำต่อไปนี้

1. พัฒนาตนจนเป็นที่หนึ่ง

2. เมื่อลงมือทำงานต้องทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุด

3. เมื่อทำงานผิดพลาดรู้จักแก้ไขไม่สนใจการแก้ตัว

4. เมื่อลงมือทำงาน กล้าทำ กล้านำ กล้ารับผิดชอบ

5. ต่อให้มีโอกาสโกงก็ไม่ทำ

6. รักษาชื่อเสียงอย่างดีที่สุด

ใครทำได้ทั้ง 6 ประการนี้ จะเป็นบุคลที่สังคมยกย่องว่า “เป็นคนขั้นเทพ” เช่นเดียวกันกับกวนอู