++++++++++++++++++++++++
ตรวจสอบ รายชื่อผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในเขต กทม.

++++++++++++++++++++++++รายชื่อผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ใน กทม


การให้บริการจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดส่งให้ธนาคารออมสินเท่านั้น หากผู้ประสบภัยท่านใดยังไม่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิฯ โปรดติดต่อสำนักงานเขตที่ท่านมีบ้านพักอาศัยตั้งอยู่ แนวทางในการขอรับเงินช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน มี 2 แนวทาง ได้แก่


แนวทางที่ 1 ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือ ณ สถานที่ที่สำนักงานเขต กำหนดให้ธนาคารออมสินออกไปให้บริการนอกสถานที่ โดยมีการกำหนดวันเวลาและสถานที่ ตามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ


แนวทางที่ 2 ติดต่อขอรับเงิน ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้

ผู้ประสบภัยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
ไปแสดงตนเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท


ขั้นตอนการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร ครัวเรือนละ 5,000 บาท


ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่เว็บของธนาคารออมสิน

หรือที่

...................................................................


http://www.gsb.or.th/flood/index.php


โค้ด PHP:
http://www.gsb.or.th/flood/index.php .................................................................
+++++++++++++++++++++++++


รายชื่อผู้ประสบภัยของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4

- เขตคลองสามวา จำนวน 607 ราย
- เขตทวีวัฒนา จำนวน 207 ราย
- เขตจตุจักร จำนวน 1023 ราย
- เขตคันนายาว จำนวน 121 ราย
- เขตดอนเมือง จำนวน 1084 ราย
- เขตตลิ่งชัน จำนวน 779 ราย
- เขตบางเขน จำนวน 2783 ราย
- เขตบางคอแหลม จำนวน 43 ราย
- เขตบางพลัด จำนวน 360 ราย
- เขตภาษีเจริญ จำนวน 791 ราย
- เขตหนองแขม จำนวน 1129 ราย
- เขตหลักสี่ จำนวน 343 รายรายชื่อผู้ประสบภัยของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

- เขตคลองเตย จำนวน 13 ราย
- เขตบางซื่อ จำนวน 77 ราย
- เขตดุสิต จำนวน 118 ราย
- เขตคลองสามวา จำนวน 2301 ราย
- เขตคลองสาน จำนวน 52 ราย
- เขตคันนายาว จำนวน 264 ราย
- เขตจตุจักร จำนวน 650 ราย
- เขตตลิ่งชัน จำนวน 2624 ราย
- เขตทวีวัฒนา จำนวน 459 ราย
- เขตบางพลัด จำนวน 944 ราย
- เขตพระนคร จำนวน 27 ราย
- เขตภาษีเจริญ จำนวน 2431 ราย
- เขตยานนาวา จำนวน 74 ราย
- เขตลาดกระบัง จำนวน 452 ราย
- เขตลาดพร้าว จำนวน 423 ราย
- เขตวังทองหลาง จำนวน 44 ราย
- เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 153 ราย
- เขตหนองแขม จำนวน 1746 ราย
- เขตหลักสี่ จำนวน 622 รายรายชื่อผู้ประสบภัยของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

- เขตบางเขน จำนวน 1194 ราย
- เขตหนองแขม จำนวน 991 ราย
- เขตสายไหม จำนวน 749 ราย
- เขตมีนบุรี จำนวน 339 ราย
- เขตทวีวัฒนา จำนวน 406 ราย
- เขตตลิ่งชัน จำนวน 5360 ราย


รายชื่อผู้ประสบภัยของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1

- เขตคลองเตย จำนวน 14 ราย
- เขตคลองสาน จำนวน 63 ราย
- เขตบางพลัด จำนวน 726 ราย
- เขตบางซื่อ จำนวน 34 ราย
- เขตดุสิต จำนวน 161 ราย
- เขตจตุจักร จำนวน 797 ราย
- เขตคันนายาว จำนวน 600 ราย
- เขตคลองสามวา จำนวน 2186 ราย
- เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 101 ราย
+++++++++++++++++++++++++