ใครมีเพลงเหมือนใบไม้ร่วง ของชาญชัย จตุรง ช่วงสงเคราะห์หน่อยครับ