เมื่อนั่นเคียดหั่ยเจ้าหน้าที่อุทยาน บ่หั่ยผมเช่าผ้านวม เพิ่นว่าต้องไปเช่ากะเจ้าของไร่กะหล่ำที่เฮากางเต้น สองทุ่มแล้วสิไปหาเจ้าอยู่ไรอยู่ใสน้อ นอนถุงนอนบางๆหนาวเบิ้ดคืน


๕๕๕+++