กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197

  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555  +++++++++++++++++++++++

  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555

  +++++++++++++++++++++++

  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555


  คำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ.2555  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555  "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา
  คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"  เป็นคำขวัญที่ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

  ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=KehD-MmKmC8

  เพลง เด็กดี  เด็กเอ๋ยเด็กดี
  ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน
  ที่มาของคำขวัญวันเด็ก


  คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  คำขวัญวันเด็ก ของประเทศไทยที่ผ่านมา  พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม


  2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

  2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด


  2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย  เด็กเอ๋ยเด็กดี
  ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน  2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด


  2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด


  2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร (งดจัดงานวันเด็ก)


  2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี


  2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี


  2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย


  2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง


  2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
  หนึ่ง นับถือศาสนา
  สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
  2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส


  2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ


  2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ


  2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ


  2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สามัคคีคือพลัง


  2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี


  2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้


  2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย


  2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง


  2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ


  2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย  สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
  สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน  2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม


  2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย


  2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม


  2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น


  2528 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม


  2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม


  2530 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม


  2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม


  2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม


  2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=wGrs5D56JCc

  เพลง ใครหนอ
  ห้า ยึดมั่นกตัญญู
  หก เป็นผู้รู้รักการงาน

  2534 นายอานันท์ ปันยารชุน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา


  2535 นายอานันท์ ปันยารชุน สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม


  2536 นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม


  2537 นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม


  2538 นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม


  2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด


  2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
  เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
  ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน
  2541 นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย


  2542 นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย


  2543 นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย


  2544 นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย


  2545 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส


  2546 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี


  2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน


  2548 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด


  2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด


  2550 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข


  2551 พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม


  2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี


  2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดสร้างสรรค์ ขยันใผ่รู้ เชิดชูคุณธรรม


  2554 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ  2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=SJntw8Bu5Jc

  เพลง อิ่มอุ่น

  แปด รู้จักออมประหยัด
  เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
  น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
  ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา


  วันเด็กแห่งชาติ (ประเทศไทย)


  วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์)


  มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น  งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก


  เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ
  สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
  รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา

  3 ตุลาคม พ.ศ.2498 คือวันเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย


  ในที่สุดที่ได้รับมติเห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในต่อมาวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2498 คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น

  มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ รับไปดำเนินการส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ
  3 ตุลาคม พ.ศ.2498 คือวันเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติครั้งแรกของประเทศไทย

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=KehD-MmKmC8

  เพลงหน้าที่เด็ก

  เด็กสมัยชาติพัฒนา
  จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

  รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนกำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ปี พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน

  เนื่อกจาก ในปี พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดงานวันเด็กขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2507 จึงประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ และได้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

  ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=1iYkmcF58Fw


  เด็กเอ๋ยเด็กดี
  ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน


  เด็กเอ๋ยเด็กดี
  ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

  ++++++++++++++++++
  ขอบคุณ

  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  สวช.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,
  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  กระปุกดอทคอม
  thaingo.org,
  thaigoodview.com
  moe.go.th
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 23-12-2011 at 03:53.


 2. #2
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ จำปา
  วันที่สมัคร
  Nov 2009
  กระทู้
  1,470
  สุขสันต์วันเด็กจ้า
  เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ


 3. #3
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ หนุ่มน้อยเมืองเพชร
  วันที่สมัคร
  Jun 2008
  กระทู้
  865
  สวัสดีครับคุณน้องเล็ก วันเ้ด็กพาเดอะๆๆ เอ๊ย! เด็ก ๆๆ ไปม่วนหม่องใดมาน้อ
  คิดฮอดคือเก่าครับผม ฮิ้ววววววววววว กริ้ววววววววววว:,1-

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •