สรภัญอีสาน พระคุณบิดามารดา โดย พระอาจารย์เสรี ฐิตสาโร เปรียญลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=g-WtnTqBUvA&feature