++++++++++++++++

คืนฟ้าต่ำ – สุรชัย จันทิมาธร

++++++++++++++++

คืนฟ้าต่ำ – สุรชัย จันทิมาธร


คืนฟ้าต่ำ –  สุรชัย จันทิมาธร[WMA]http://supannika.webs.com/Kuanphatum%20Kalawan.wma[/WMA]
คืนฟ้าต่ำ – สุรชัย จันทิมาธรจันทร์เอ๋ยจันทร์แรม เติมแต้มคว้าดาว
เมฆครึ้มคืนค่ำบังจันทร์ ให้ลาลับเลือน
ต้องลาร้างห่างไกล ไม่ได้มาเยือน
แสงนำยามค่ำกรีดเฉือน กลืนแสงเดือนที่เฝ้ารอคอย


อยู่ไกลกันคล้ายจันทร์ เจ้าห่างฟ้าเลือน
ไร้เดือนขอดาวเป็นเพื่อน อย่าลาเลือนเคลื่อนคล้อย
วอนเอ๋ยวอนดาว กระพริบแสงดาวพร่างพร้อย
แทนเดือนที่เคยเฝ้า เป็นดาวน้อยประดับดวงใจ
จันทร์เอ๋ยวอนจง เติมแต้มฟ้าคราม
ลมเอ๋ยจงช่วยห้าม ไล่เมฆดำให้จากจางหาย
ช่วยดวงจันทร์ ให้เป็นเพื่อนดาวผ่องพราย
ชี้ทางสวยผ่องไสว เป็นโคมไฟช่วยส่องนำทางซ้ำ


อยู่ไกลกัน คล้ายจันทร์เจ้าห่างฟ้าเลือน
ไร้เดือนขอดาวเป็นเพื่อน อย่าลาเลือนเคลื่อนคล้อย
วอนเอ๋ยวอนดาว กระพริบแสงดาวพร่างพร้อย
แทนเดือนที่เคยเฝ้า เป็นดาวน้อยประดับดวงใจอยู่ไกลกันคล้ายจันทร์ เจ้าห่างฟ้าเลือน
ไร้เดือนขอดาวเป็นเพื่อน อย่าลาเลือนเคลื่อนคล้อย
วอนเอ๋ยวอนดาว กระพริบแสงดาวพร่างพร้อย
แทนเดือนที่เคยเฝ้า เป็นดาวน้อยประดับดวงใจ


จันทร์เอ๋ยวอนจง เติมแต้มฟ้าคราม
ลมเอ๋ยจงช่วยห้าม ไล่เมฆดำให้จากจางหาย
ช่วยดวงจันทร์ ให้เป็นเพื่อนดาวผ่องพราย
ชี้ทางสวยผ่องไสว เป็นโคมไฟช่วยส่องนำทาง


++++++++++++++++++++++++