...แถวเมืองนนท์ยังมีให้เห็นหลายยุพง ลักษณะเด่นของมันห้านาทีคือ ก้านใบสิมีสีม่วงเข้มออกแดง ซึ่งแตกต่างจากมันสำปะหลังทั่วๆไป..