ส่วนหนึ่งจากการแสดงสด ของพุ่มพวงลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Ntj72tPRtPs
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=DY4waDuId44