บทสวดนี้ชื่อ จุลชัยยะมงคลคาถา หรือชัยมงคลคาถา
หรือในท้องถิ่นอีสานเรียกสวดไชยน้อย
ประพันธ์ในสมัยล้านช้างร่มขาว ประเทศลาวโดยพระมหาปาสมันตระมหาเถร
ว่าด้วยชัยชนะของพุทธเจ้าต่อเทพพรหม ครุฑ นาค ปิศาจ ฯลฯ และอวมงคลทั้งหลาย

นิยมสวดในยุคสมัย หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่ชอบ ปัจจุบันนี้มีสวดเพียงไม่กี่ที่
ในอีสานจะเห็นสวดที่วัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หรือวัดที่ประดิษฐาน
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี
และสวดเนื่องในงานที่สำคัญ ๆ
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=-UfXI24YEqkเครดิตที่มา
สวดจุลชัยยะมงคลคาถา : ตัวธรรมอีสาน