ความรัก ความรู้สึก อยู่นอกเหนือการควบคุมทางจิตใจ

หากรักนั้นถูกประทับตราว่า "ไม่โสด"

คุณยังจะเพิกเฉยต่อ ตราประทับอีกเหรอ

มนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่อยู่บนโลกอันแสนวิไล

โดยมี ศิลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยึดถือมานาน

เพื่อยึดหลักทำดี คิดดี ประพฤติดี เพื่อเป็น "คนดี"
ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Q-MS_MravXo

ป.ปลา เบิ่งมิวสิคแล้วอินการเป็นคนดี เพื่อมีคนดีเข้ามาคอมเม้นท์ความรัก ศิลธรรม คนดี