เซียมซีธรรม
ใบที่ ๙ ก้าวสู่ความสำเร็จของชีวิต
เซียมซีธรรม...ใบที่ ๙ ก้าวสู่ความสำเร็จของชีวิต

ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยการมีสติ คือ ไม่เผลอ
สามารถคุมใจไว้กับกิจ คุมจิตไว้กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ทำงานด้วยความขยันแข็ง สะอาด เรียบร้อย
มีความรอบคอบ คอยระมัดระวัง
เอาชนะใจตนเองได้ ไม่ปล่อยจิตไปตามอำนาจกิเลส
เป็นผู้ที่สามารถเผากิเลสเครื่องผูกมัดได้แล้ว
เหมือนไฟเผาเชื้อทุกชนิหมดสิ้นฉะนั้น
เขาย่อมบรรลุถึงความสำเร็จ
เข้าถึงความสุขอันไพบูลย์

ผู้เสี่ยงได้ใบที่เก้า จะมีความก้าวหน้าในชีวิต
ในการงาน ข้อสำคัญต้องจดจำข้อธรรมอันวิเศษ
ในใบนี้ให้ดี เพราะเป็นกุญแจดอกสำคัญ
ที่นำท่านไขไปสู่ความสำเร็จของชีวิต
เข้าถึงความสุขอันไพบูลย์เซียมซีธรรม...ใบที่ ๙ ก้าวสู่ความสำเร็จของชีวิต