เซียมซีธรรม
ใบที่ ๑๔ วาจาดีมีประโยชน์เซียมซีธรรม...ใบที่ ๑๔ วาจาดีมีประโยชน์


อย่ากล่าวำหยาบกับใครๆ
ถ้าเราด่าเขา เขาจะด่าตอบเรา
การพูดจาก้าวร้าวกัน เป็นเหตุก่อทุกข์
อาจลุกลามถึงขึ้นลงมือประทุษร้ายกัน
ทางที่ดีที่สุด เมื่อมีเหตุให้มีการทะเลาะ
จงเงียบเสียงให้เหมือนฆ้องปากแตก
จะไม่ได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใคร

ผู้เสี่ยงได้ใบที่สิบสี่ ต้องฝึกให้มีวาจาดี
วาจาที่ดี จะต้องเป็นวาจาที่กล่าวถูกกาล
วาจาที่กล่าวเป็นความจริงและมีประโยชน์
วาจาที่กล่าวอ่อนหวานและกล่าวด้วยเมตตาจิต
แล้วท่านจะพบแต่คนที่เป็นมิตร ไม่มีใครคิด
ประทุษร้าย เพราะไม่พูดเสียหายแก่ใคร
วาจาดีพาชีวิตให้มีความสงบสุข!


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๑๔ วาจาดีมีประโยชน์