เซียมซีธรรม
ใบที่ ๑๘ ระวังศัตรูที่มาในร่างของมิตร


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๑๘ ระวังศัตรูที่มาในร่างของมิตร

ศัตรูที่มาในร่างของมิตร ได้แก่

๑. มิตรชวนให้ฉิบหาย มีลักษณะดังนี้....................
- คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมา................
- คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน............
- คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น...........
- คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน..........

๒. มิตรปอกลอก มีลักษณะดังนี้......................
- คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว..................
- ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอาให้มาก....
- ตัวมีภัย จึงมาช่วยทำกิจของเพื่อน.....
- คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ผลประโยนช์.....

ถ้าท่านเป็นคนชอบสนุกสนาน มีเพื่อนมาก
ได้รับความเสียหายจากเพื่อนบ้างไหม?
ขอให้ตรวจสอบลักษณะเพื่อตามคำขี้แนะ
ในเซียมนี้ จะได้รู้วิธีการเลือกคบมิตร
ได้คนชั่วเป็นเพื่อน เหมือนเดินทางไปอบาย


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๑๘ ระวังศัตรูที่มาในร่างของมิตร