กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยผู้ชุมนุมทางการเมือง

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,453
  บล็อก
  197

  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยผู้ชุมนุมทางการเมือง  **********************
  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยผู้ชุมนุมทางการเมือง

  **********************


  ครม.ไฟเขียวจ่ายชดเชยม็อบทุกกลุ่ม
  6 มีนาคม 2555
  ครม.ไฟเขียวค่าชดเชยม็อบยันได้รับทุกกลุ่ม ชี้ยังไม่ถกเรื่องแท็บเล็ดรอรมว.ไอซีทีพิจารณาเพิ่ม มั่นใจเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนญี่ปุ่นได้


  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการไปแล้ว และขั้นตอนการเบิกจ่ายเป็นเรื่องคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง คณะกรรมการประสานงานเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)


  ทั้งนี้ การเดินทางไปเยือนจะมีการส่งสาสน์แสดงความเสียใจต่อการเสียงชีวิตของช่างภาพชาวญี่ปุ่น จะแจ้งรายระเอียดที่กระทรวงต่างประเทศจะประสานจ่ายเงินชดเชย โดยต้องหารายละเอียดเกี่ยวกับญาติที่จะมารับเงิน

  น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวยืนยันว่า งบประมาณมีเพียงพอแน่นอน ส่วนการจ่ายจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1.เยียวยาช่วยเหลือทางจิตใจ

  2.ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้ การเยียวยาจะช่วยเหลือทุกกลุ่ม ไม่ได้เลีอกเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  +++++++++++++++
  หลักเกณฑ์จ่ายเงิน "เยียวยาทุกสี" เหยื่อชุมนุมการเมือง 2548-2553


  คณะรัฐมนตรี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองระหว่างปี 2548 ถึงเดือนพ.ค.2553 ดังนี้
  (วันที่ 6 มี.ค. 2555)


  ข้อกำหนดทั่วไป

  ข้อ 1.การเยียวยาด้านการเงินภายใต้หลักเกณฑ์ฉบับนี้จะจำกัดอยู่แต่เฉพาะผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 เท่านั้น โดยความหมายของคำว่า "ผู้เสียหายกลุ่มที่ 1" และคำอื่นๆ ที่ใช้ในหลักเกณฑ์ฉบับนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ต่อไปนี้

  "คณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งฯ" หมายถึง คณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ที่ 1/2555 ลงวันที่ 12 ม.ค.2555 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น

  "คณะทำงาน" หมายถึง คณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งฯ

  "เงินช่วยเหลือหรือชดเชยอื่นๆ จากภาครัฐ" หมายถึง เงินที่ทางราชการจ่ายให้ หรือจะจ่ายให้ไม่ว่าภายใต้หลักเกณฑ์ใดๆ ซึ่งมีเหตุที่มาของการจ่ายเช่นเดียวกันกับเงินเยียวยา

  "เงินเยียวยา" หมายถึง เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะสำคัญ เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ เงินชดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บสาหัส เงินชดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส เงินชดเชยเยียวยาความสูญเสียทางด้านจิตใจกรณีเสียชีวิต เงินชดเชยเยียวยาความสูญเสียทางด้านจิตใจกรณีทุพพลภาพ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือสำหรับค่าปลงศพ ตามจำนวนและรายละเอียดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 ม.ค.2555 เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของปคอป.ดังกล่าว

  "ผู้มีสิทธิได้รับการเยียวยา" หมายถึง บุคคลต่างๆ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเยียวยาภายใต้หลักเกณฑ์ฉบับนี้

  "ผู้เสียหายกลุ่มที่ 1" หมายถึง ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสื่อมวลชนที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะสำคัญ สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส หรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เนื่องจากการอยู่ในสถานที่ซึ่งเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ.2548-2553) โดยที่ตนมิได้เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือไม่ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่จะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบก่อนให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน

  "เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ.2548-2553)" หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ คือ เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อขับไล่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปลายปี 2548 เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2549 เหตุการณ์การชุมนุมต่อต้านรัฐประหารของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก.) เหตุ การณ์การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อขับไล่รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อขับไล่ รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อเดือนเม.ย.2552 และเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มนปช. ระหว่างเดือน เม.ย.ถึงพ.ค.2553

  "ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย" หมายถึง เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแต่ไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะเป็นผู้ป่วยใน

  "ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส" หมายถึง เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะเป็นผู้ป่วยใน เป็นเวลาไม่เกิน 20 วัน

  "ได้รับบาดเจ็บสาหัส" หมายถึง เข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะเป็นผู้ป่วยในเป็นเวลาเกิน 20 วัน

  "ทุพพลภาพ" หมายถึง การสูญเสียประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้

  (1) ขาทั้งสองขาด

  (2) เท้าข้างหนึ่งกับขาอีกข้างหนึ่งขาด

  (3) มือหรือแขนข้างหนึ่งกับเท้าหรือขาอีกข้างหนึ่งขาด

  (4) มือทั้งสองข้างขาด

  (5) แขนทั้งสองข้างขาด

  (6) มือข้างหนึ่งกับแขนอีกข้างหนึ่งขาด

  (7) บกพร่องทางการเห็น ซึ่งหมายถึง (ก) สูญเสียลูกตาทั้งสองข้าง (ข) สูญเสียลูกตาข้างหนึ่งและความสามารถในการมองเห็นโดยสายตาอีกข้างหนึ่งเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้วอยู่ในระดับแย่กว่า 3/60 (ค) ความสามารถในการมองเห็นโดยสายตาทั้งสองข้างอยู่ในระดับแย่กว่า 3/60

  (8) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ศีรษะ และ/หรือกระดูกสันหลังเป็นเหตุให้มือหรือแขนทั้งสองข้าง มือข้างหนึ่งกับแขนข้างหนึ่ง เท้าหรือขาทั้งสองข้าง เท้าข้างหนึ่งกับขาอีกข้างหนึ่ง มือหรือแขนข้างหนึ่งกับเท้า หรือขาอีกข้างหนึ่ง สูญเสียสมรรถ ภาพในการทำงานโดยสิ้นเชิง

  (9) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ศีรษะอันเป็นเหตุให้เกิดความผิดปกติของความรู้สึกตัว และ/หรือจิตฟั่นเฟือน และ/หรือวิกลจริตจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้และไม่สามารถรักษาให้หายได้

  (10) สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือในหลายส่วนของร่างกาย นอกจากที่กำหนดไว้ใน (1) ถึง (9) ซึ่งคณะทำงานหรือแพทย์มีหนังสือรับรองวินิจฉัยว่าทุพพลภาพ

  "สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ" หมายถึง สูญเสียอวัยวะอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความหมายของการสูญเสียอวัยวะสำคัญเป็นการถาวร

  "การสูญเสียอวัยวะสำคัญ" หมายถึง สูญเสียอวัยวะประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นการถาวร

  (1) เสียลูกตาข้างหนึ่งหรือเสียสมรรถภาพในการมองเห็นร้อยละห้าสิบขึ้นไป

  (2) เสียแขนหรือมือข้างหนึ่ง

  (3) เสียขาหรือเท้าข้างหนึ่ง

  ข้อ 2 ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ

  2.1 ให้ผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 ที่ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะสำคัญ สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส หรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา

  2.2 ในกรณีที่ผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 เป็นผู้เสียชีวิต ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

  (1) บุตร-ได้รับส่วนแบ่งหนึ่งส่วน หากมีบุตรมากกว่าหนึ่งคนให้ได้รับส่วนแบ่งคนละหนึ่งส่วน

  (2) สามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย-ได้รับส่วนแบ่งหนึ่งส่วน

  (3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่-ได้รับส่วนแบ่งรวมกันหนึ่งส่วน

  (4) ผู้อยู่ในอุปการะที่คณะทำงานเห็นสมควรให้ได้รับส่วนแบ่ง-ได้รับส่วนแบ่งไม่เกินคนละหนึ่งส่วน

  (5) ผู้ให้การอุปการะที่คณะทำงานเห็นสมควรให้ได้รับส่วนแบ่ง-ได้รับส่วนแบ่งไม่เกินคนละส่วน

  ให้คณะทำงานมีอำนาจกำหนดส่วนแบ่งให้แก่บุคคลในลำดับที่ (4) หรือลำดับที่ (5) ได้ตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินคนละหนึ่งส่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีบุคคลไม่ครบทุกลำดับข้างต้น ให้จ่ายเงินเยียวยาเฉพาะแก่บุคคลในลำดับที่มีเท่านั้น โดยจะไม่มีการตกทอดทางมรดกไปยังทายาทตามกฎหมายอื่นๆ ของผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 ที่เป็นผู้เสียชีวิต หรือทายาทตามกฎหมายของบุคคลในลำดับใดๆ ที่เสียชีวิตไปแล้ว

  การทำหน้าที่ของคณะทำงานให้อยู่ภายใต้กรอบอำนาจที่อนุ กรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งฯ กำหนด

  2.3 นอกจากเงินชดเชยเยียวยาความสูญเสียทางด้านจิตใจกรณีทุพพลภาพและเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 ที่ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะสำคัญ สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส หรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงกรณีเดียวเท่านั้น เช่น ผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 ที่ได้รับเงินเยียวยาในกรณีทุพพลภาพจะไม่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาในกรณีสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือในกรณีอื่นใดอีก

  2.4 ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะได้รับเงินเยียวยาก็ต่อเมื่อได้ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้หลักเกณฑ์ฉบับนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

  2.5 ให้นำจำนวนเงินช่วยเหลือหรือชดเชยอื่นๆ จากภาครัฐทั้งหมดที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาได้รับไปแล้ว (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเงินเยียวยาที่จะได้รับภายใต้หลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาได้รับเงินเยียวยาภายใต้หลักเกณฑ์ฉบับนี้แล้ว ให้ถือว่าสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือชดเชยอื่นๆ จากภาครัฐเป็นอันระงับสิ้นไป


  หน่วยราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

  ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้

  ในกรณีที่มีปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ ให้คณะอนุกรรม การด้านการเยียวยาทางแพ่งฯ เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย เว้นแต่กรณีที่เป็นประเด็นด้านนโยบายสำคัญ ให้เสนอให้ ปคอป. เป็นผู้พิจารณา


  การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาทราบ

  ให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาทราบโดยวิธีการที่ทั่วถึง โปร่งใสและเป็นธรรม โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาภายในเวลาที่กำหนด ให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น  การยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา

  ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำร้องเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาภายในเวลาที่กำหนด ได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2659-6261


  คำร้องจะเป็นไปตามแบบที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด โดยให้มีข้อความยืนยันของผู้ยื่นคำร้องว่าได้รับเงินช่วยเหลือหรือชดเชยอื่นๆ จากภาครัฐมาแล้วเป็นจำนวนเท่าใดหรือไม่ด้วย โดยผู้ยื่นคำร้องยินยอมให้ถือว่าสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือชดเชยอื่นๆ จากภาครัฐจะเป็นอันระงับสิ้นไปเมื่อได้รับเงินเยียวยาภายใต้หลักเกณฑ์ฉบับนี้แล้ว

  เอกสารประกอบคำร้องเพื่อลงทะเบียน ขอรับเงินเยียวยา


  ให้จ่ายเงินเยียวยาเฉพาะแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาที่ได้ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาภายในเวลาที่กำหนดและได้นำเอกสารต่างๆ ต่อไปนี้มายื่นประกอบคำร้องด้วย

  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา (และของผู้รับมอบอำนาจในกรณียื่นโดยผู้รับมอบอำนาจ)

  2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา (และของผู้รับมอบอำนาจในกรณียื่นโดยผู้รับมอบอำนาจ)

  3.หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณียื่นโดยผู้รับมอบอำนาจ)

  4.สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 ที่เป็นผู้เสียชีวิต

  5.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงได้ว่าผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ.2548-2553)

  6.ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลแสดงจำนวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 จากการบาดเจ็บหรือสูญเสียอวัยวะในเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ.2548-2553)

  7.เอกสารที่แสดงได้ว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยามีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 ที่เป็นผู้เสียชีวิตในฐานะเป็นบุตร สามีหรือภรรยา บิดาหรือมารดา ผู้อยู่ในอุปการะ หรือผู้ให้การอุปการะ (แล้วแต่กรณี)

  8.เอกสารอื่นๆ ที่คณะทำงานกำหนด

  กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ให้คณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งฯ มีอำนาจพิจารณาความเหมาะสมและจำเป็นของเอกสาร ว่า เพียงพอที่จะพิสูจน์สิทธิได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์นี้หรือไม่ โดยอาจเทียบเคียงกับแนวทางปฏิบัติของทางราชการตามที่เห็นสมควร

 2. #2
  Banned

  วันที่สมัคร
  Oct 2010
  กระทู้
  794
  บล็อก
  4
  คุ้มค่าน่าตาย ทำงานตั้งแต่เกิดจนตายก็หาเงินไม่ได้เยอะขนาดนี้ ข้าราชการที่ตายในหน้าที่ กะคือซิได้รับในอัตราเดียวกันเน๊าะ มาตรฐานเดียวกัน

 3. #3
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,827
  มิน่าล่ะคนจึงอยากมาชุมนุมกัน เพราะสวัสดิการเพียบนี่เอง ...555

  พวกที่ขายซีดีโป๊, พวกที่พ่นกำแพง, ทำลายป้ายรถเมล์, ตู้โทรศัพท์

  ป้อมยามตำรวจ, ค้าของเถื่อน, ขายยาเสพติด ฯลฯ

  อย่าลืมมอบใบประกาศให้เขาด้วยนะครับท่าน

 4. #4
  มิสบ้านมหา 2010
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ เขมราฐ
  วันที่สมัคร
  Sep 2008
  ที่อยู่
  กลางท่งเมืองเขมฯ
  กระทู้
  1,988
  เฉียดใกล้ เรื่องการเมืองเน๊าะกระทู้นี่ .....

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •