คนไขลานใจให้แก่ตน จะได้ผลเป้นอนันต์

จะได้อ่านตัวออก
จะได้บอกตัวได้
จะได้ใช้ตัวเป็น
จะได้เห็นตัวตาย
จะได้คลายทิฐิ
จะได้ดำริชอบ
จะได้ประกอบกุศล
จะได้ผลอนันต์
เอาตาชั่งขึ้นมาดู
เอาตราชูขึ้นมาชั่ง
อิอิ ถูกต้องไหมละบาดนี้ ...:l-:l-