เสียงซอสั่งสาว- ศรชัย เมฆวิเชียร


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=vm9R9O3eelM

คิดถึงเสียงซอ-สุภาพ ดาวดวงเด่น

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=_hFoV_wLkhI