เซียมซีธรรม
ใบที่ ๒๙ ดีชั่วคือเงาติดตามตัวเซียมซีธรรม...ใบที่ ๒๙ ดีชั่วคือเงาติดตามตัว


ไม่ว่าบนท้องฟ้า
ไม่ว่าท่ามกลางมหาสมุทร
ไม่ว่าในหุบเขา
ไม่มีแม้แต่แห่งเดียวที่ผู้ทำกรรมชั่วอาศัยอยู่
จะหนีพ้นกรรมไปได้
เพราะกรรมชั่วจะติดตามเขาเหมือนเงาตามตัว
ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ไม่ควรประมาทในการกระทำ
กรรมชั่ว ไม่กระทำเลยจะดีกว่า
คนชั่วบางคนหนีพ้นกฎหมายบ้านเมืองไปได้
แต่เขาไม่สามารถหนีพ้นอำนาจกรรมไปได้เลย
ความชั่วแม้เพียงน้อยนิดก็ไม่ควรคิดทำ
ความดีแม้เพียงเล็กน้อยต้องค่อยๆ ทำไป


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๒๙ ดีชั่วคือเงาติดตามตัว