เซียมซีธรรม
ใบที่ ๓๔ สิ่งที่ต้องพิจารณาเนืองๆเซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๔ สิ่งที่ต้องพิจารณาเนืองๆ


สิ่งที่ต้องพิจารณาเนื่องๆ ในชีวิตประจำวัน คือ

๑. เรามีความแก่เป็นธรรมดา หนีไม่พ้นความแก่
๒. เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา หนีไม่พ้นความเจ็บ
๓. เรามีความตายเป็นธรรมดา หนีไม่พ้นความตาย
๔. เรามีกรรมเป็นของตน ต้องรับผลของกรรม
๕. เรามีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
คนสนิทรักใคร่กันแค่ไหนก็พึ่งกันไม่ได้
ทุกคน้องพึ่งกรรมที่ตนได้ทำแล้วทั้งสิ้น

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ จงหมั่นพิจารณาให้ดี
จงอย่ามัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว
จงอย่ามัวเมาในความไม่โรค
จงอย่าเมาในชีวิต
ขอให้ทำความดีไว้เป็นที่พึ่งตั้งแต่วันนี้
ด้วยการประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ
วันนี้ทำกรรมดีแล้วหรือยัง?


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๔ สิ่งที่ต้องพิจารณาเนืองๆ