เซียมซีธรรม
ใบที่ ๓๘ ทำจิตให้มั่นคงดุจภูเขาเซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๘ ทำจิตใจมั่นคงดุจภูเขา


มีพุทธภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า
ภูเขาเป็นแท่งไม่มีโพรง ย่อมไม่สะเทือนหวั่นไหว
ด้วยลมฉันใด บัณฑิตผู้ฉลาดย่อมไม่หวั่นไหว
ในคำนินทา และคำสรรเสริญฉันนั้น

เพราะลาภ - ยศ - สรรเสริญ - สุข เป็นทุกสิ่งที่ทุกคนอยากได้
คนที่ได้มาเพราะเหตุแห่งความดีที่เขาได้ทำเอาไว้แล้ว
เขาจึงได้รับผลดี คือได้ลาภบ้าง ยศบ้าง สรรเสริญบ้าง
สุขบ้าง พอเหตุที่ทำไว้หมดอำนาจ ผลก็หมดไปด้วย
ดังนั้นจึงไม่ควรหวั่นไหวต่อสิ่งที่ได้มาและเสียไป

ผู้ที่เสี่ยงได้ใบนี้ ขอให้ทำจิตให้มั่นคงดุจภูเขา
ไม่ต้องหวั่นไหวต่อสิ่งใด มีหน้าที่สร้างเหตุดีอย่างเดียว


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๓๘ ทำจิตใจมั่นคงดุจภูเขา