********************

สวัสดีวันสงกรานต์ 2555 นะคะ

********************

สวัสดีวันสงกรานต์ 2555 นะคะ
สวัสดีวันสงกรานต์ 2555 นะคะสวัสดีในวันปีใหม่ไทย
สุขสดใส จงเป็นของเพื่อน
ความสุขในวันนี้ ไม่ลาเลือน
ความเป็นเพื่อน ยังคงอยู่คู่ใจคง


ขอให้มีความสุข เจริญในหน้าที่
สุขกายสบายจิต ทุกอย่างเป็นล้นพ้น
ห่างไกลโรคา สราญรมย์
คุณพระศรีรัตนไตยจง บันดาลความสุขเจริญคิดสิ่งใด สมมาตรปราถนา
ชื่นอุรา ระเริงรื่นไม่ขาดเขิน
ความรักเบ่งบาน สุขสถานเผชิญ
สิ่งเจริญ ในหน้าที่การงาน
[WMA]http://khonsurin2.webs.com/000%20Rukkongderm-Noomsakol.wma[/WMA]

++++++++++++