...น้องหล่าเอ้ย อ้ายแนมเห็นแววตาเศร้า
บ่าวได๋เด้เฮ็ดให้หมอง
จ้องสายตาเจ้ายามได๋
ส่อว่าใจนางพวมช้ำ
ไผเด้ทำให้น้องเศร้า
คลื่นความเหงาพัดเข้าใส่
พาหัวใจคนพวมท้อ
มาส่ออ้าย ว่าเหมื่อยแฮง..
หล่าคำแพงเจ้าอย่าท้อ
อ้ายสิขอเอาใจซ่อย
ลบฮอยเหงาเขาเฮ็ดไว้
พาใจน้องไปหุ่งเฮือง
เรื่องได๋ ได๋ พาใจกลุ้ม
สิซ่อยสุมให้แปนเปล่า
ปันความเหงามาใจอ้าย
ซ่อยเก็บไว้กะได้เด้อ น้องหล่าเอย...