นิทานก้อม เรื่อง ตาบอดกินเผิ่ง โดย สีคันโซ่ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=MaOTVjFkb2A


โอ้ยเนาะ มะซางแกล้งเรา นิทานก้อม เรื่อง ตาบอดกินเผิ่ง โดย สีคันโซ่นิทานก้อม เรื่อง ตาบอดกินเผิ่ง โดย สีคันโซ่