กำลังแสดงผล 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9

หัวข้อ: เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

Blogger
 1. #1
  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมหา สัญลักษณ์ของ lukhin_inter
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  ที่อยู่
  อิสานใต้ ประเทศไทย
  กระทู้
  1,938

  ดวงดาว The Star เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า


  เยือนอินเดียครั้งที่ 2 กราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตา

  18 - 28 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาลูกหินได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนอินเดียเป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้ไปมาครั้งหนึ่งเมื่อปี 2553
  ในการเดินทางในครั้งนี้ลูกหินได้ไปทางสิกขิม เบลลิ่ง โยกสุม ดาร์จิลิ่ง พาราณสี พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา แต่มื้อนี้ขออนุญาตนำภาพ ในช่วงวันที่ 26 เมษายน 2555 มาให้พี่น้องได้ชมเด้อจ้า เป็นภาพ ณ มหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร อินเดีย ลูกหินไปกราบเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลเสริมพลังใจพลังสติปัญญา ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
  ที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้...อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ


  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า
  กราบหลวงพ่อพุทธเมตตา

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า
  สาวผุนี้คือเพื่อนรักของลูกหิน ครูยิ้ม วิจิตตรี แก้วประเสริฐ จากสามร้อยยอดผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้จ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า

  เยือนอินเดียกราบมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อพุทธเมตตาจ้า
  ดร.ทอง คงเจริญ(พิณอิสระ) อาจารย์ผู้พาไปในครั้งนี้ ถ่ายภาพให้พร้อม ขอบพระคุณคะ


  ข้อมูลเพิ่มเติม
  - พุทธคยา ที่ตั้ง : ตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร อินเดีย
  - ประเภท : มรดกโลกทางวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2545
  - พุทธคยา พุทธสถานสำคัญใน อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู
  - ปัจจุบันพุทธคยาตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ห่างจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 350 เมตร (นับจากพระแท่นวัชรอาสน์) พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 120 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุ โบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้และอนิมิสสเจดีย์ ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณแล้ว บริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ รวมทั้งวัดไทยคือวัดไทยพุทธคยา
  - สำหรับชาวพุทธ พุทธคยา นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา
  - พุทธคยา เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน และถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
  - ปัจจุบันพุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดมหาโพธิ์ (Mahabodhi Temple) และอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วม พุทธ-ฮินดู และพุทธคยาได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก UNESCO
  ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2545

 2. #2
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ จำปา
  วันที่สมัคร
  Nov 2009
  กระทู้
  1,470
  สาธุนำเด้อค่ะ พี่ลูกหิน นับว่าเป็นบุญตาหลายค่ะที่ได้เห็นภาพบรรยากาศนำ แม่นว่าบ่ทันได้ไป อิอิ

 3. #3
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ณัฐ ภูไท
  วันที่สมัคร
  Apr 2012
  กระทู้
  836
  อนุโมทนานำเด้อครับคุณลูกหินคักหลายรูปถ่ายที่นำมาฝากพี่น้องบ้านมหาให่ได้ชื่นชมนำได้ไปทำบุญอยากไปคือกันยุครับขอบคุณที่แบ่งรูปงามๆๆๆมาให่ได้เบิ่งครับ

 4. #4
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ ไก่น้อย
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  ที่อยู่
  นครโคราช
  กระทู้
  5,218
  บล็อก
  8
  ขอบคุณพี่หินกับดร. นำเด้อจ้า ที่พาไปเที่ยวอีกแล้ว ภาพสวยงาม และเป็น ศิริมงคลกับชีวิตหลายจ้าที่ได้ไปสัมผัส หวังไว้ลึกๆครั้งหนึ่งในชัวิต อยากไปคือกันจ้า

 5. #5
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,827
  กรี๊ดด แม่เสี่ยวกลับมาแล้ว อิ่มบุญอิ่มใจเนาะครับ มีแนวมาฝากบ่น้อครับทริปนี้

  อยากไปอยู่ครับแต่บ่ว่าง ที่สำคัญ บ่มีค่าเครื่องบินครับ

 6. #6
  สมาชิกที่ยังไม่ยืนยันอีเมล์
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  บ้านละเอาะ ต.จีกแดก จ.สุรินทร์
  กระทู้
  524
  บล็อก
  1
  เป็นตาอิ่มบุญเนาะเอื้อยได้ไปแสวงบุญฮอดพุทธสถาน อนุโมทนาบุญนำแหน่
  คันบุญยู้ผลาส่งคงสิได้ไปจักเทื่อยุครับ

 7. #7
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ พิณอิสระ
  วันที่สมัคร
  Sep 2008
  ที่อยู่
  ขอนแก่น อุดรธานี และสุรินทร์
  กระทู้
  508
  ขออนุโมทนาบุญนำเด้อ ถ่าสิให้ดี ควรมีเทื่อที่ 3 จั่งสิสมบูรณ์ (แต่ นะโม เพิ่นกะยังให้ว่า 3 จบ...หั่นเด้)

 8. #8
  อนุโมทนาบุญนำจ้า สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 9. #9
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ เมษา
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  UK and BKK.
  กระทู้
  979
  ยอมือสาธุนำเด้อจ้า อยากไปเห็นนำเด้จังแม่นงาม:,1-

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •