เซียมซีธรรม
ใบที่ ๔๘ อย่ายึดติดในสิ่งที่รักเซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๘ อย่ายึดติดในสิ่งที่รัก


ในชีวิตประจำวันต้องหมั่นพิจารณาว่า
เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวง
ทำให้เกิดสติปัญญา คิดที่จะลดละความยึดติด
ในสิ่งที่รักที่พอใจ เพราะความยึดติดในสิ่งที่รัก
ที่พอใจ มีโทษมาก
ทำให้ประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ
ทำให้เกิดบาปอกุศลขึ้นในจิตใจ
คนเรานั้น พอยึดติดกับสิ่งที่รักแล้ว ถอนออกยากมาก
ครั้งพอถึงคราวต้องพลัดพรากก็เศร้าโศกเสียใจ

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ต้องไม่ยึดติดในสิ่งที่รัก
เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่
การพิจารณาถึงความพลัดพรากอยู่เนืองๆ
ทำให้เกิดสติปัญญาฉลาดในเรื่องของชีวิต
สักวันหนึ่งชีวิตนี้จะต้องแตกสลายดับไปแน่นอน
เมื่อถึงวันนั้นแล้วจะได้เห็นความตายเป็นของธรรมดา
ความทุกข์โศกเสียใจจะได้น้อยลง


เซียมซีธรรม...ใบที่ ๔๘ อย่ายึดติดในสิ่งที่รัก