เซียมซีธรรม
ใบที่ ๕๐ บุญกุศลที่นำให้เกิดดีเซียมซีธรรม...ใบที่ ๕๐ บุญกุศลที่นำให้เกิดดี


คนเราเกิดมาแล้วไม่แคล้วที่จะต้องตาย
ความนึกคิดก่อนที่จิตจะออกจากร่างสำคัญมาก
ถ้าจิตนึกคิดสิ่งที่มีดีเป็นบุญกุศล จะไปเกิดดี
ถ้าจิตนึกคิดถึงสิ่งไม่ดีเป็นบาปอกุศล จะไปเถิดไม่ดี
ความนึกคิดของจิตใจนั้น ขึ้นอยู่กับความเคยชิน
ที่ได้ทำไว้แล้วอย่างช้ำๆ ซากๆ ในชีวิตประจำวัน
เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวัน จึงต้องหมั่นทำบุญกุศล
ไว้ให้มาก ทำบุญกุศลบ่อยๆ จนเกิดความเคยชินกับ
บุญกุศล เพื่อว่าเวลาใกล้ตาย
จิตจะได้นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำไว้แล้วอย่างชำนาญ
ทำให้ได้ไปเกิดในที่ดี

ผู้เสี่ยงได้ใบนี้ ขอจงหมั่นทำความดี
สร้างบุญกุศลไว้ตั้งแต่บัดนี้ ทำให้มากขึ้นทุกที
จนมีกำลัง สามารถเป็นที่พึ่งแก่ชีวิตได้
เซียมซีธรรม...ใบที่ ๕๐ บุญกุศลที่นำให้เกิดดี