วันที่ 5 เดือน 5 ปี 2555 หรือว่าที่หลายคนเรียกว่าวันเสาร์ห้า ทำให้วันนี้มีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญตามวัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยเชื่อว่าเป็นวันดีที่เหมาะกับการทำพิธีทางศาสนา

บรรยากาศที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร มีพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก เสาร์ 5 เททองหล่อพระกริ่ง ตามความเชื่อที่ว่าเสาร์ห้า เป็นวันดีและเหมาะแก่การประกอบพิธีต่างๆ หลายครอบครัวยังใช้โอกาสในวันหยุดนี้ ทำบุญถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และในช่วงเย็นจะมีการพิธีสวดมนต์นพเคราะห์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ปลุกมวลสารสำหรับสร้างพระพุทธรูปปางตรัสรู้ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี ที่วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมวลสารที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจะนำไปสร้างพระพุทธรูปเพื่อนำไปประดิษฐานตามหัวเมืองสำคัญ ในจังหวัดต่างๆ เป็นสัญญลักษณ์ของพุทธศาสนา ในโอกาสครบรอบพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนร่วมทำบุญทอดผ้าทองคำพร้อมยกยอดฉัตรทองลอยฟ้าสู่มหาวิหารแบบไทลื้อของวัดศรีมุงเมือง ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมีอายุกว่า 600 ปี พร้อมกับปิดทองและผูกผ้าแพรยอดฉัตร โดยถือฤกษ์ดีเวลา 10.55 น. วันที่ 5 เดือน 5 ปี 2555 เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะนำขึ้นไปประดิษฐานบนยอดวิหาร

ที่จังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านกุดกว้างใน 5 หมู่บ้าน ร่วมจัดพิธี "บุญเบิกบ้าน" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ถือฤกษ์เสาร์ห้าร่วมกันอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ด้วยความเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย พร้อมกับขอฝนทำนาปลูกข้าวในปีนี้


เครดิตที่มา : คอรบครัวข่าว 3