ลืมนาลืมนาง-เดือนเพ็ญ อำนวยพรลืมนาลืมนาง-เดือนเพ็ญ อำนวยพร

เป็นกลอนลำอีกกลอนนึงที่มีความหมายดีๆเนาะครับ