อีสานพลัดถิ่น - เดือนเพ็ญ อำนวยพรอีสานพลัดถิ่น - เดือนเพ็ญ อำนวยพร

อย่าท้ออย่าถอยน้อยใจในโชคซะตา...เป็นเพราะดินฟ้าใช่เกิดมาลิขิตเอง