กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: เมื่อคิดจะ...ต่อเติมบ้าน

Blogger
 1. #1
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สัญลักษณ์ของ sert1964
  วันที่สมัคร
  Nov 2007
  กระทู้
  338

  เมื่อคิดจะ...ต่อเติมบ้าน


  ยุคสมัยนี้การซื้อบ้านส่วนใหญ่ก็ซื้อผ่านบริษัทจัดสรร มีน้อยรายครับที่จะสามารถปลูกบ้านเองเพราะมันยุ่งยาก จุกจิกกวนใจ แถมคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่วิศวกรหรือสถาปนิกที่จะรู้เรื่องราวรายละเอียดของการสร้างบ้าน ที่สำคัญปลูกบ้านเองมันแพงครับแถมงบบานปลายด้วย สู้มีเงินดาวน์สักก้อนไปดาวน์บ้านจัดสรรแล้วก็ผ่อนจ่ายไปเรื่อยๆ แต่ผลอันเนื่องมาจากการซื้อบ้านจากบริษัทจัดสรรนี่แหละครับ ที่ทำให้หลายๆ คนต้องมาดัดแปลง หรือไม่ก็ต่อเติมตามความต้องการของตัวเองและครอบครัว ซึ่งมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ใช่ว่าจะสามารถดัดแปลงได้ตามใจชอบเหมือนดัดต้นไม้ โดยกฎหมายระบุทั้งสิ่งที่ดัดแปลงได้เลย กับต้องขออนุญาตจากทางราชการก่อน ซึ่งผมจะได้นำเรียนข้อกฎหมายพอสังเขปดังนี้

  กฎหมายเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน

  กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการดัดแปลงต่อเติมอาคารไม่ว่าจะเป็นเคหะสถาน อาคารพาณิชย์ คือพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ครับ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้กำหนดว่าผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อน โดยการยื่นคำขออนุญาต แบบแปลน และเอกสารประกอบตามกฎหมาย "ดัดแปลง" หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และไม่ใช่การซ่อมแซมครับ

  ต่อเติมอะไร...ที่ไม่ต้องขออนุญาต

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ว่าการต่อเติมอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุญาตครับ

  * ลดหรือขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใดให้มีพื้นที่น้อยลงหรือมากขึ้นรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน
  * ลดหรือขยายเนื้อที่ของหลังคาให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน
  * เปลี่ยนโครงสร้างของอาคาร อาทิ คาน เสา ตง ฯลฯ โดยใช้วัสดุขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
  * เปลี่ยนแปลงส่วนที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร เช่น กระเบื้อง ประตู หน้าต่าง ฯลฯ โดยใช้วัสดุเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่น และไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละ 10
  * เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลดหรือขยายรูปแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร (เช่น กระเบื้อง ประตู หน้าต่าง ฯลฯ) ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละ 10
  ต่อเติม...ที่ต้องขออนุญาต

  ในส่วนของการต่อเติมบ้านหรืออาคารพาณิชย์ ฯลฯ ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายจากสำนักงานเขตหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนคือสิ่งที่นอกเหนือจากการต่อเติมที่ไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งหลักๆ ก็คือ * การต่อเติมหรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยหรืออาคารให้เปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดในพื้นที่ 5 ตารางเมตรขึ้นไป นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดไว้ว่า

  * บ้านพักอาศัย ต้องมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินทั้งหมด หากจะต่อเติมต้องตรวจสอบก่อนว่าส่วนที่จะต่อเติมนั้นจะทำให้ที่ว่างรอบอาคารลดลงน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
  * การทำผนังทึบต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และผนังทึบสูงได้ไม่เกิน 15 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย
  * ในกรณีที่บ้านสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2เมตร หากบ้านสูงระหว่าง 9 - 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร
  * ทาวน์เฮาส์ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารอย่างน้อย 2 เมตรและที่ว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 3 เมตร

  จากข้อกฎหมายทั้งหมดที่กล่าวมา หากท่านใดไม่ทำตามกฎหมายเจ้าพนักงานเขาก็จะมีคำสั่งให้แก้ไขการต่อเติมบ้านให้ถูกต้อง หรือไม่ก็มีคำสั่งรื้อถอนครับ และถ้ายังขืนฝ่าฝืนอีกผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังต้องถูกโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนั้นหากคิดจะต่อเติมหรือดัดแปลงบ้าน ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ

  กฎหมายก็เก่า คนโพสต์ก็แก่ เฮ้ออ..แต่ก็มีประโยชน์ครับ

 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,981
  บล็อก
  63
  ขอบคุณครับเจ้านายที่นำข่าวดีๆมาแจ้งให้ทราบ(ซาบ)

 3. #3
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,827
  เปลี่ยนเมีย หรือว่าต่อเติมคิ้ว เสริมดั้ง ฯลฯ นี่ต้องแจ้งไผครับท่านที่ปรึกษากฎหมาย ....5555

 4. #4
  ศิลปิน นักเขียน สัญลักษณ์ของ maanoy
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  กระทู้
  2,276
  อื้อ อันว่า อาดว่า 55+ บ้านไทเฮาเจ้าข่อย หากใส่เหล็กเสริมพิเศษ เบิดงบหลายเผิ่นฮั่นว่า แพง ครับ เอาพออยู่ เว้ายากยุเด้อครับ ทางบ้านเฮาบ่อเห็นเบาะครับ พายุมา หอบเหลือตะเสา
  สังกะสีเพิง หลังคาปลิวว่อน นั้นนะ ร้อยปีซีซาติ บ่อขึ้นไปหลังคาเบิ่งจักเถื่อเนาะกะด๋าย หมั่นตรวจสอบ ดีๆ ครับท่าน

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •