รู้ไหมไม่ได้หวังเพียงแค่ไว้แก้เหงา
แต่หวังสองเรามาร่วมทางต่อเติมฝัน
ไม่หวังมีเจ้าไว้เพียงแค่คิดถึงไปวันวัน
แต่ในใจดวงนี้นั้นยังมีฝันอีกยาวไกล

คงไม่รู้หรอกคนนี้มีฝันและรอเจ้า
เพราะมีเพียงเงาวิมานมาวาดไว้
กับส่วนลึกว่าที่รักคนนี้มีอยู่ข้างใน
ที่ห่อไว้กับหัวใจอย่างมั่นคง

หากได้รู้ว่าคนนี้มีรักและยังรอ
อยากจะขอดวงใจอย่าไหลหลง
โปรดอย่าลืมรักของคนนี้ยังมั่นคง
ไม่พะวงยังมั่นคงด้วยรักและรอ ...