เนื้อหาเพลง มีตอนหนึ่งว่า ...งานธาตุปีนี้ น้องเหงาซึม ย้อนลืมฮักเฮาบ่ได้ น้ำโขง..ไหล บ่ไลบ่ลืม.... สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเพลงของ น้องนุช ดวงชีวัน หรือ ใครสักคนนี่แหละ ท่านใดทราบ โปรดบอกด้วย เพราะเคยฟังนานมาแล้ว อยากฟังอีก...ขอบคุณล่วงหน้าครับ