เฉลิมพล มาลาคำ-บัตรเชิญที่ถูกลืม
[FLASH]http://www.swfcabin.com/swf-files/1338622246.swf[/FLASH]
หากซ้ำขออภัยครับ