คำเกิ่ง ทองจันทร์ - อาจารย์ดี
[FLASH]http://www.swfcabin.com/swf-files/1338749459.swf[/FLASH]
คำเกิ่ง ทองจันทร์ - อาจารย์ดี
ขออนุญาติบ่าวเมาครับหากซ้ำเพลงที่ท่านวางก่อน