กำลังแสดงผล 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

หัวข้อ: เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

Blogger
 1. #1
  พ่อครัวแม่ครัวบ้านมหา สัญลักษณ์ของ สาวบ้านแต้
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  กระทู้
  1,055
  บล็อก
  28

  สว่างใจ เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า  การฉลองพุทธชยันตี ถูกกำหนดขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น วันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา หรือ ใช้เรียกการจัดกิจกรรม ในปีที่ครบรอบวาระสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น ฉลองครบรอบ ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือ ฉลองครบรอบ ๒๖ พุทธศตวรรษ
  วันฉลองที่สำคัญนี้เรียกตามสากลว่า Sambuddha Jayanti ๒๖๐๐ ตรงกับภาษาไทย ว่า “สัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี” โดยอาจใช้ชื่อต่างกันไปบ้าง ในแต่ละประเทศ เช่น ศรีสัมพุทธชยันตี สัมพุทธชยันตี พุทธชยันตี
  เฉพาะประเทศไทย มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้ เรียกงานฉลองนี้ว่า “พุทธชยันตี” ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
  แม้จะแตกต่างกันเรื่องการใช้คำพูด แต่รวมความแล้ว ก็คือ การจัดกิจกรรมในปีที่ครบรอบวาระเหตุการณ์ที่สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

  สำหรับความหมายของธงสัญลักษณ์นั้น
  ใบโพธิ์ หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  สีเขียวแห่งใบโพธิ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ธรรมจักรกลางผืนธงฉัพพรรณรังสี หมายถึง รัศมีแห่งพระธรรมได้ฉายแสงเหนือผืนแผ่นดินไทย และส่องประกายไปยังนานาประเทศ จนประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
  กนกลายไทยชูช่อฟ้า หมายถึง ผืนแผ่นดินไทยรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมแห่งชนชาติไทย ได้เชิดชูพระธรรมคำสั่งสอนของพระพระพุทธเจ้า ให้อำนวยประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และจะดำรงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบชั่วกัลปาวสาน
  ชัยชนะและอิสรภาพ
  คือ ความหมายแห่ง “พุทธชยันตี”
  โดยรากศัพท์ คำว่า “พุทธชยันตี” มาจากคำ ๒ คำ คือ “พุทธ” แปลว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับคำว่า “ชยันตี” มาจากคำว่า “ชย” แปลว่า ชัยชนะ ซึ่งเมื่อนำคำทั้ง ๒ คำ มารวมกัน ก็ได้รูปคำใหม่ว่า “พุทธชยันตี” อันหมายถึง ชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อหมู่มาร และกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง ปลดเปลื้องจากกิเลสเครื่องร้อยรัด เป็นอิสรภาพจากพันธนาการทั้งปวง อันทำให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อุบัติขึ้นในโลก
  “พุทธชยันตี” จึงหมายถึง การตรัสรู้ และการบังเกิดขึ้น ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนำมาซึ่งชัยชนะและอิสรภาพแก่มวลมนุษยชาติ

  ที่มา www.watpa.net วัดป่าจริยธรรม (ถ้ำผาหม้อ)

  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา น้องอิ๊ทก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมในโอกาสร่วมฉลอง "พุทธชยันตี" ๒๖๐๐ ปี ร่วมฉลองชัยชนะที่พระพุทธเจ้าเอาชนะกิเลสได้(ตามความเข้าใจของอิ๊ท) ได้เดินทางจากโรงพยาบาลที่ทำงาน ไปรับแม่ที่ภูกระดึง แล้วเดินทางต่อไปที่วัดป่าจริยธรรม (ถ้ำผาหม้อ) อ. นาด้วง จ.เลย

  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  พระมหาลำพัน แสดงธรรมในตอนเช้าของทุกๆวันค่ะ
  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  ตารางวัตรปฏิบัติที่พระอาจารย์ท่านแจ้งกำหนดการ
  ทุกๆวัน
  ๐๓.๐๐ น. นั่งสมาธิกำหนดจิตใจ
  ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
  ๐๕.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาลำพัน
  ๐๖.๐๐ น. กินข้าวต้ม ทำกิจธุระ
  ๐๗.๐๐ น. เดินจงกรม นำด้วยพระอธิการนิรุต
  ๐๘.๐๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย โดย อาจารย์ธรรมวลี ศรีแช่ม
  ๐๙.๐๐ น. ถวายภัตาหารและสังฆทาน
  ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหาร
  ๑๑.๐๐ น. ทำกิจธุระส่วนตัว
  ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย โดยพระมหาลำพัน และคณะ
  ๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติด้วยตนเอง ดื่มน้ำปานะ
  ๑๗.๐๐ น. เดินจงกรม
  ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
  ๑๙.๐๐ น.ฟังธรรมะบรรยาย โดยพระมหาลำพัน
  ๒๑.๐๐ น.เข้านอน
  ทำแบบนี้ทั้งหมด ๕ วัน น้องอิ๊ทออกวัด วันที่ ๕ เพื่อเดินทางเข้ากทม.เพื่อนประชุม
  และได้เอาภาพบรรยากาศบุญมาฝากจ้า

  ข้าวต้มร้อนๆ รองท้องก่อนเดินจงกรมค่ะ
  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  เดินจงกรม วันละ สองครั้ง เช้า-เย็น
  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  เห็นทางเดินจงกรมของนักปฏิบัติแล้วน่าเลื่อมใสจริงๆค่ะ
  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  อาหารวันละหนึ่งมื้อ เพียงพอสำหรับนักฏิบัติ
  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  รู้สึกดีค่ะ ได้มาชำระจิตใจ และบูชาพระพุทธเจ้า
  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  กินข้าวกับแม่ค่ะ
  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  ค่ำคืนวันวิสาขบูชา
  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  ธูป เทียน ดอกไม้ ที่เตรียมไว้...ด้วยหัวใจ
  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า

  เพียงแสงแห่งพระธรรมของพระพุทธองค์ที่นำทาง
  เอาบุญช่วงงานฉลองพุทธชยันตีมาฝากพี่น้องจ้า 2. #2
  พ่อครัวแม่ครัวบ้านมหา สัญลักษณ์ของ สาวบ้านแต้
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  กระทู้
  1,055
  บล็อก
  28

  สว่างใจ ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้  หลังกลับมาจากประชุมพ่อกับแม่ก็พาไปทำบุญที่วัดภู พุทธญาณรังสี
  รถคันใหม่ของพ่อที่พาปีนขึ้นวัดภู
  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้

  มาเอาบุญอิหลิ ถวายภัตาหารเสร็จเรียบร้อย
  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้

  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้

  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้
  แม่พากวดทางขึ้นลานธรรม
  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้

  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้

  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้
  สงบเงียบแห่งธรรมะ
  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้

  พ่อพาไปขุดร่องระบายน้ำ
  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้


  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้

  หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการใช้แรงงานอย่างเป็น"ธรรม"
  พ่อก็โชว์ฝีมือในการตำพริกกะปิ
  แม่โชว์ฝีมือในการแกงหน่อไม้
  อิ๊ทโชว์ฝีมือในการตำบักหุ่ง
  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้

  รับประทานอาหารจ้า
  ภาระกิจเสาร์-อาทิตย์นี้
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ไก่น้อย; 11-06-2012 at 00:54.

 3. #3
  สมาชิกที่ยังไม่ยืนยันอีเมล์
  วันที่สมัคร
  Jan 2009
  ที่อยู่
  บ้านละเอาะ ต.จีกแดก จ.สุรินทร์
  กระทู้
  524
  บล็อก
  1
  อนุโมทนาบุญนำเด้อครับ ให้เจริญๆๆๆในธรรม พุทธังรักษาธัมมังรักษาสังฆังรักษา

 4. #4
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ ไก่น้อย
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  ที่อยู่
  นครโคราช
  กระทู้
  5,218
  บล็อก
  8
  อนุโมทนา สาธุนำเด้อจ้าน้องหล่า บุญกุศุลอันใดที่เกิดจากจืตใจที่บริสุทธิ์สิส่งผลให้เฮาเจริญก้าวหน้า ภัยพาลต่างๆกะสิหดหายไปนำจ้า สาธุๆ

 5. #5
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ณัฐ ภูไท
  วันที่สมัคร
  Apr 2012
  กระทู้
  836
  อนุโมทนาสาธุบุญนำจ๊ะได้บุญคักเฮาได้ไปดว้ยความศรัทาเนาะไปเพื่อปฏิบัติทั้งกายและใจคักหลายจ๊ะอยากไปคือกันยุขอบคุณที่เอาบุญมาฝาก:*-:*-

 6. #6
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ Boom69
  วันที่สมัคร
  Aug 2007
  ที่อยู่
  Khon kaen ThaiLand
  กระทู้
  996
  บล็อก
  4
  สาธุนำเด้อจ้าเอื้อยอิ๊ดดด สาธุ สาธุ

 7. #7
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ ฮักณ.ทุ่งใหญ่
  วันที่สมัคร
  Jan 2011
  กระทู้
  538
  อนุโมทนาสาธุบุญนำครับ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.

 8. #8
  สาธุบุญนำค่ะ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •