หากว่าเหงารังแกเจ้าจนเจ็บลึก
จนเกินความรู้ลึกเจ้าจะทนไหว
ถึงตัวพี่นี้ไม่ได้เป็นเช่นคนรู้ใจ
แต่ไม่ไหวจากใจขอเหงาแทน

ขออีกครั้งความเหงาเขาคนนี้
ขออีกทีด้วยว่ารักและหวงแหน
อย่ารังแกทำร้ายคนว่าที่แฟน
หากว่าแค้นมาลงที่คนนี่ไง

อย่าเหิมเกริมซ้ำเติมคนเรารัก
ขอจงมาปักทับถมเราทนได้
ขอเถอะนะความเหงาได้เข้าใจ
อยู่ตรงไหนดวงใจเราขอเหงาแทน...