ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=wNnRNi-beFI

สารดีชุดที่ 2 เกี่ยวกับ ร.8 ผู้รายงาน รายงานเกี่ยวกับ............
3 สาเหตุ แต่ระบุไม่ได้ว่า.............