แม้นทั้งชาติไม่อาจได้พบหน้า
โลกมายาขอพบหน้าเมื่อยามฝัน
ขอมีความสุขเมื่อนิทราเป็นรายวัน
เมื่อยังมีฝันในคืนและวันจึงมีเธอ

แม้นไม่เจอเธออีกแล้วในวันนี้
แต่โชคยังดีมีโอกาสยามฝันเพ้อ
ขอบคุณฟ้าที่มีใจให้ได้พบเจอ
ให้คนฝันเพ้อพบเธอยามนิทรา

แม้นจากนี้ไม่ได้พบดังวันนั้น
ขอเพียงได้ฝันเห็นถึงเธอนะท้องฟ้า
ขอได้พบเธอบ้างบางครั้งบางเวลา
ยามนิทราได้เห็นหน้า.....ว่าคิดถึง