ดอกไม้สวยรวยรินกลิ่นสม ผู้คนชมสมฤทัยปรารถนา
ดอกไม้หลายหลากมากพรรณา ยากจะหามาเปรียบเทียบไม่มี
เปรียบกับเจ้าผู้ดีที่สูงส่ง เหมือนดั่งหงส์บินบนฟ้ามีราศรี
ทั้งสกุลและตัวเจ้านั้นผู้ดี ก็ยากที่มีผู้กล้ามาเชยชม
:,1-:,1-:,1-